Jak dokonać uznania ojcostwa?
 

Jak dokonać uznania ojcostwa?

Ojcostwo nie zawsze jest pewnikiem – istnieją sytuację, podczas których konieczne jest uznanie ojcostwa przed porodem lub po narodzinach dziecka. Uznanie ojcostwa jest procedurą stosowaną w przypadku związków nieformalnych – u małżeństw ojcem dziecka uznawany jest małżonek nawet wówczas, kiedy inny mężczyzna jest ojcem biologicznym.

Kiedy następuje uznanie ojcostwa?
Uznanie ojcostwa – jak ojciec może uznać dziecko?
Uznanie ojcostwa- ile czasu ma ojciec na uznanie dziecka?
Uznanie ojcostwa – władza rodzicielska

Kiedy następuje uznanie ojcostwa?

Uznanie ojcostwa automatycznie następuje w czasie narodzin dziecka podczas trwania małżeństwa i do 300 dni po jego ustaniu. W przypadku związku nieformalnego uznanie ojcostwa musi być związane ze złożeniem przez ojca dziecka oświadczenia w USC, słowa ojca dziecka muszą zostać potwierdzone przez matkę. Istnieje również możliwość ustalenia ojcostwa na podstawie postępowania sądowego.

Uznanie ojcostwa – jak ojciec może uznać dziecko?

Małżonek nie musi uznawać dziecka – procedura jest automatyczna i nie wymaga żadnego urzędowego zgłoszenia. Jeśli para jest w związku nieformalnym to konieczne jest zgłoszenie ojcostwa przed urzędnikiem USC. Ojciec musi zgłosić się z matką dziecka jeszcze przed narodzinami potomka lub po jego urodzeniu. Słowa mężczyzny musi poświadczyć matka dziecka.

Uznanie ojcostwa- ile czasu ma ojciec na uznanie dziecka?

Nie ma określonego czasu na uznanie ojcostwa. Procedurę można dopełnić jeszcze na etapie ciąży lub po narodzinach dziecka. Ze względów formalnych większość par decyduje się na uznanie ojcostwa tuż po porodzie, łącząc formalności z zarejestrowaniem narodzin dziecka.

Uznanie ojcostwa – władza rodzicielska

Uznanie ojcostwa tworzy pewien stan prawny. Od tej chwili ojciec dziecka posiada pełnię praw rodzicielskich, na równi z matką dziecka. Oznacza to, że mężczyzna może podejmować decyzje dotyczące swojego potomka, np. decydować o jego zabiegach medycznych czy uzyskiwać informacje o stanie zdrowia. Jest to pożądana sytuacja np. wówczas, kiedy matka dziecka nie może sprawować opieki nad potomkiem. Jeśli ojciec dziecka uzna wcześniej dziecko, w ten sposób można uniknąć kłopotliwej sytuacji – najlepiej, jeśli do uznania potomka dojdzie jeszcze na etapie ciąży.

Porozmawiaj o teście DNAPorozmawiaj o teście DNA