Czym jest uznanie ojcostwa przed porodem i jak je wykonać?
 

Czym jest uznanie ojcostwa przed porodem i jak je wykonać?

Zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym za ojca narodzonego dziecka uznaje się męża jego matki, jeśli zostało urodzone w czasie trwania małżeństwa lub do trzystu dni po jego ustaniu, bądź unieważnieniu. Gdy kobieta nie jest zamężna, sprawa nie jest już taka oczywista. Wtedy ma miejsce tzw. uznanie ojcostwa, które można zrobić nawet przed porodem. Dzięki temu mężczyzna nabywa prawa rodzicielskie i może przekazać swoje nazwisko.

Co jest potrzebne do uznania ojcostwa przed porodem?
Co oznacza uznanie ojcostwa przed porodem?
Czy uznanie ojcostwa przed porodem jest płatne?
Uznanie ojcostwa przed porodem – gdzie można to zrobić?

Co jest potrzebne do uznania ojcostwa przed porodem?

Potrzebnymi dokumentami są dowody osobiste lub paszporty rodziców oraz zaświadczenie lekarskie lub karta ciąży. Mając te podstawy formalne należy umówić się w Urzędzie Stanu Cywilnego na wizytę. Pracownik urzędu sporządza akt uznania nienarodzonego dziecka. Zawiera on dane matki, ojca oraz informację o nazwisku, jakie będzie nosiło dziecko.

Co oznacza uznanie ojcostwa przed porodem?

Dzięki uznaniu ojcostwa przed porodem mężczyzna zyskuje prawa rodzicielskie wobec dziecka i może nadać mu swoje nazwisko. Otrzymuje także prawo bycia informowanym o wszelkich zabiegach medycznych dziecka od chwili jego narodzin. Dokonanie tej czynności przed porodem pozwala mu także samodzielnie zarejestrować potomka w USC oraz zabrać do domu, w sytuacji, w której jego matka musi zostać dłużej w szpitalu.

Czy uznanie ojcostwa przed porodem jest płatne?

Nie. Zarówno czynność ta przed, jak i po porodzie jest zwolniona z wszelkich opłat skarbowych, zatem nie należy się obawiać wysokiego rachunku. Inaczej jest, jeśli przegrywa się w sądzie sprawę dotyczącą ustalenia ojcostwa. Wtedy pojawia się konieczność pokrycia kosztów sądowych.

Uznanie ojcostwa przed porodem – gdzie można to zrobić?

Aby dokonać uznania ojcostwa przed porodem należy udać się do Urzędu Stanu Cywilnego. Tam mężczyzna oświadcza przed kierownikiem ośrodka, że dziecko jest jego. Matka musi potwierdzić tę informację przed upływem trzech miesięcy od dnia stawienia się ojca w urzędzie. Najlepiej więc wybrać się tam wspólnie. Osoba mająca co najmniej 16 lat, jednak mniej niż 18 może uznać ojcostwo tylko przed sądem opiekuńczym.

Porozmawiaj o teście DNAPorozmawiaj o teście DNA