Czy jest możliwe uznanie przez ojca dziecka nienarodzonego?

Uznanie ojcostwa może nastąpić w każdym momencie aż do osiągnięcia pełnoletniości przez dziecko.  Zagadnienie to jest istotne głównie dla kobiet niezamężnych, gdyż dziecko urodzone przez kobietę zamężną korzysta z domniemania pochodzenia z małżeństwa, co znacznie ułatwia załatwienie spraw w Urzędzie Stanu Cywilnego. Kobiety nie będące w formalnym związku muszą dokonać szeregu formalności, aby w akcie urodzenia znalazły się dane faktycznego ojca dziecka. Ustalenie ojcostwa może nastąpić na podstawie oświadczenia o uznaniu ojcostwa lub orzeczenia Sądu rodzinnego. W przypadku uznania ojcostwa na podstawie oświadczenia, kobieta  będąca matką dziecka musi potwierdzić, że mężczyzna składający oświadczenie jest jego ojcem. Na szczęście od kilku lat polskie przepisy prawne dopuszczają również przygotowanie się do narodzin dziecka wcześniej i przeprowadzenie procedury ustalenia ojcostwa przed porodem co znacznie usprawnia cały proces i niweluje stres związany ze sprawami urzędowymi po urodzeniu dziecka.

Uznanie ojcostwa przed porodem – jaki dokument musi złożyć matka w Urzędzie Stanu Cywilnego?
Uznanie ojcostwa przed porodem – jakie koszty ponosi się w Urzędzie Stanu Cywilnego?
Uznanie ojcostwa przed porodem – co zrobić, jeśli ojciec nie chce uznać dziecka?
Uznanie ojcostwa przed porodem – ile kosztuje uznanie dziecka przez sąd?

Uznanie ojcostwa przed porodem – jaki dokument musi złożyć matka w Urzędzie Stanu Cywilnego?

Procedura uznania ojcostwa przed narodzinami nie jest skomplikowana, urzędnik nie potrzebuje również wielu dokumentów aby dokonać formalności. Rodzice, którzy chcą złożyć oświadczenie o uznaniu ojcostwa przed porodem potrzebują dokumentów tożsamości tj. dowodów osobistych lub paszportów, dodatkowo koniecznym jest aby matka złożyła w Urzędzie Stanu Cywilnego zaświadczenie lekarskie lub kartę ciąży, w związku z tym rodzice w urzędzie muszą pojawić się wspólnie.

Uznanie ojcostwa przed porodem – jakie koszty ponosi się w Urzędzie Stanu Cywilnego?

Złożenie oświadczenia o uznaniu ojcostwa zwolnione jest z opłat skarbowych, rodzice nie ponoszą żadnych kosztów w związku z uznaniem ojcostwa przed porodem.

Uznanie ojcostwa przed porodem – co zrobić, jeśli ojciec nie chce uznać dziecka?

Niestety zdarzają się sytuacje, w których mężczyzna, którego wskazała kobieta nie chce przyznać się do dziecka. W takiej sytuacji matka dziecka może skorzystać z drogi sądowej i złożyć pozew o ustalenie ojcostwa przeciwko ojcu. Po wszczęciu postepowania Sąd przeprowadza szereg dowodów w świetle, których ustala czy mężczyzna, który nie chce uznać dziecka jest faktycznym ojcem. Złożenie pozwu nie jest obarczone żadnymi opłatami lecz niestety nie ma możliwości przeprowadzenia postępowania o ustalenie ojcostwa przed porodem.

Uznanie ojcostwa przed porodem – ile kosztuje uznanie dziecka przez sąd?

Choć wniesienie pozwu o ustalenie ojcostwa nie jest obwarowane opłatą to w trakcie procesu pojawiają się pewne koszty. Koniecznym wydatkiem jest między innymi test na ojcostwo. Jednak w postępowaniu o ustalenie ojcostwa jak w przypadku innych spraw, kosztami procesowymi obarczona jest strona przegrana, choć w wyjątkowych przypadkach sąd może orzec o podziale kosztów na rzecz obojga rodziców lub nawet obciążyć kosztami Skarb Państwa.

Porozmawiaj o teście DNAPorozmawiaj o teście DNA