Badanie mikrośladów - sposób zabezpieczenia próbek
 

Badanie mikrośladów – sposób zabezpieczenia próbek

Badanie mikrośladów to analiza genetyczna pozwalająca na ustalenie lub wykluczenie ojcostwa z wykorzystaniem próbek niestandardowych. Zamiast wymazu z policzka czy pobrania próbki krwi żylnej wykorzystuje się materiał genetyczny zgromadzony na przedmiotach codziennego użytku. Analiza jest nieco droższa, ale pozwala na wykonanie badania również bez wiedzy drugiego rodzica.

Jakie próbki można zebrać do badania mikrośladów?
Czy czas przechowywania próbki ma znaczenie w badaniu mikrośladów?
Jak zabezpieczyć próbki do badania mikrośladów?
Czy czas transportu ma znaczenie przy badaniu mikrośladów?

Jakie próbki można zebrać do badania mikrośladów?

Badanie mikrośladów opiera się na analizie próbek zawierających materiał genetyczny. W tym celu można wykorzystać zużytą chusteczkę do nosa, maszynkę do golenia, pasek z glukometru czy dziecięcy smoczek. Mogą to być przedmioty, na których znajduje się ślina, włosy, krew. Ważne jest, by dany przedmiot był wykorzystywany wyłącznie przez jedną osobę.

Czy czas przechowywania próbki ma znaczenie w badaniu mikrośladów?

Czas przechowywania próbek może mieć znaczenie dla badania wykonywanego na podstawie materiału biologicznego wrażliwego, który powinien być dostarczony do laboratorium w 48h. Materiał biologiczny wrażliwy może ulec zniszczeniu np. z powodu pleśni. Warto jednak pamiętać o tym, że nie każdej próbce to grozi – smoczek czy pasek z glukometru można przechowywać dłużej.

Jak zabezpieczyć próbki do badania mikrośladów?

Próbki do badania mikrośladów powinny zostać umieszczone w sterylnym pojemniku lub w kilku papierowych kopertach. Podczas zabezpieczania próbek należy stosować lateksowe rękawiczki, dzięki którym można uniknąć zanieczyszczenia próbki. Materiał do badania musi być wysuszony w temperaturze pokojowej, inaczej może być podatny na rozwój pleśni czy innych patogenów mogących niszczyć materiał genetyczny.

Czy czas transportu ma znaczenie przy badaniu mikrośladów?

Czas transportu może mieć znaczenie przy badaniu mikrośladów biologicznie wrażliwych. Im bardziej podatna na zepsucie próbka, tym szybciej należy ją dostarczyć do analizy. W tym celu warto osobiście przekazać materiał do laboratorium lub skorzystać z pomocy kuriera, który dostarczy próbki jeszcze tego samego dnia.

Porozmawiaj o teście DNAPorozmawiaj o teście DNA