Kiedy żonie należą się alimenty?
 

Kiedy żonie należą się alimenty?

kiedy żonie należą się alimenty

Obowiązek alimentacyjny kojarzy się głównie z zobowiązaniem wobec dzieci. Polega on na tym, że rodzic, który nie mieszka z dzieckiem, musi partycypować w kosztach jego utrzymania. Płaci on regularnie określoną kwotę rodzicowi opiekującemu się tym dzieckiem na co dzień. Alimentów w pewnych okolicznościach może domagać również małżonek na siebie samego. Najczęściej spotykamy się z sytuacją, gdy dzieci zostają pod opieką mamy, a tata płaci na nie alimenty. Żona może się jednak ubiegać również o alimenty na siebie, jednak w specyficznej sytuacji. Kiedy żonie należą się alimenty?

Tego dowiesz się z artykułu:

Kiedy żonie należą się alimenty?

Jest to ściśle określone przez prawo. Żona może się starać o alimenty, jeżeli po rozwodzie:

  • pozostaje w niedostatku – wysokość jest uzależniona od konkretnej sytuacji, czyli jest to kwota na utrzymanie „w zakresie odpowiadającym swoim usprawiedliwionym potrzebom oraz możliwościom zarobkowym i majątkowym drugiego małżonka”,
  • nie cierpi niedostatku, ale wskutek rozwodu nastąpiło istotne pogorszenie sytuacji finansowej żony – wysokość jest również rozpatrywana indywidualnie w zależności od uzasadnionych potrzeb żony i możliwości męża.

Dlaczego tak ważna jest kwestia, czy rozwód jest z orzekaniem o winie czy bez?

Choć alimenty na dzieci należą się żonie, która sprawuje nad nimi opiekę, niezależnie od tego, czy rozwód był z jej winy czy nie, alimenty na nią nie będą się jej należały, jeśli to ona zawiniła rozpadowi małżeństwa. Wtedy ewentualnie mąż może się starać o alimenty od żony, jeśli zachodzą ku temu przesłanki.

Jeżeli natomiast rozwód jest bez orzekania o winie lub z uznaniem winy po obu stronach, zarówno mąż, jak i żona mogą się starać o alimenty, w zależności od swojej sytuacji materialnej.

Czy alimenty na żonę przyznawane są dożywotnio?

Zasądzone alimenty nie będą musiały być wypłacane wiecznie. Obowiązek ten wygasa w trzech okolicznościach:

  • jeżeli żona powtórnie wyjdzie za mąż,
  • jeżeli upłynie 5 lat od daty rozwodu; czas ten jednak sąd może wydłużyć w pewnych wyjątkowych okolicznościach, np. w sytuacji poważnej, długotrwałej choroby żony,
  • jeżeli umrze któraś ze stron – obowiązek alimentacyjny nie jest dziedziczny.

Jak i gdzie się składa pozew o alimenty na żonę?

Składa się go do sądu rejonowego. W pozwie należy uwzględnić jak najwięcej dowodów na to, że znalazło się w sytuacji niedostatku lub po prostu złej sytuacji finansowej (wszelkie opłaty za czynsz, rachunki za media), ale także dowodów na złą sytuację zdrowotną, jeśli takowa ma miejsce (wszelkie zaświadczenia lekarskie będą na wagę złota).

Jeżeli zasądzono już alimenty, a sytuacja osoby, której je przyznano, się pogorszy, istnieje możliwość złożenia do sądu pozwu o zwiększenie wysokości alimentów. Sąd powtórnie rozpatruje sytuację obu stron.

Pamiętajmy, że alimenty mogą należeć się każdej ze stron, nie tylko kobietom. Jeżeli np. żona zostaje przez sąd uznana za winną rozpadu małżeństwa, a mąż znajdzie się w trudnej sytuacji materialnej, może on również ubiegać się o alimenty od żony. Zasady dotyczą jednakowo obu stron.

 

 

Oceń

Brak komentarzy, bądź pierwszy!

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Porozmawiaj o teście DNAPorozmawiaj o teście DNA