Jak uzyskać rozwód kościelny?
 

Jak uzyskać rozwód kościelny?

jak uzyskać rozwód kościelny

W prawie kanonicznym nie istnieje pojęcie rozwodu kościelnego, można mówić jedynie o stwierdzeniu nieważności małżeństwa. Oznacza to dążenie nie do przerwania związku, który istnieje, a orzeczenia, że nigdy nie był on ważny w oczach Kościoła katolickiego ❌. Jak uzyskać rozwód kościelny? Jakie warunki należy spełnić? Podpowiadamy poniżej.

Tego dowiesz się z artykułu:

Rozwód kościelny – czym jest?

Jak uzyskać rozwód kościelny – gdzie należy się zgłosić?

Jak uzyskać rozwód kościelny – jakie warunki należy spełnić?

Rozwód kościelny – czym jest?

Tak jak wcześniej wspomniano pojęcie – rozwód kościelny jest tylko potoczne. Poprawna forma według prawa kanonicznego to orzeczenie nieważności małżeństwa, co oznacza  uznaniem go za niebyłe 🚫.

Panuje przekonanie, że uzyskanie dla siebie satysfakcjonującego wyroku jest trudne, choć w rzeczywistości w Polsce ponad 71% spraw kończy się orzeczeniem stwierdzającym nieważność małżeństwa ✅.

Jak uzyskać rozwód kościelny – gdzie należy się zgłosić?

Wiele małżeństw zadaje sobie pytanie, jak uzyskać rozwód kościelny? Czy jest to długa procedura? By przejść sprawnie przez cały proces orzekania o nieważności małżeństwa, warto skorzystać z pomocy doświadczonego adwokata kanonicznego, który poprowadzi przez kolejne etapy postępowania.

Proces prowadzony jest przed sądem kościelnym i rozpoczyna się od złożenia wniosku – skargi 📃. Dekret wydany przez trybunał przesądzi o dalszym postępowaniu, gdyż już na tym etapie pismo może zostać odrzucone, z powodu braku jego zasadności. Jeśli wniosek zostanie przyjęty, rozpoczyna się właściwe postępowanie. Strony są wtedy zobligowanie do złożenia zeznań przed sędzią i notariuszem.

ℹ Ułatwienie dla starających się osób o stwierdzenie nieważności małżeństwa, wprowadziła reforma zainicjowana przez Papieża Franciszka. Umożliwia ona przeprowadzenie skróconego procesu przed biskupem, co wcześniej było możliwe tylko przed sądem kościelnym w diecezji.

Jak uzyskać rozwód kościelny – jakie warunki należy spełnić?

By móc ubiegać się o potocznie przyjęty rozwód kościelny, należy spełnić odpowiednie warunki. Jak uzyskać rozwód kościelny?

Istnieje wiele punktów, które mogą być podstawą do złożenia wniosku. Jednak za najważniejsze przesłanki skargi powodowej kanoniczne prawo uznaje:

✅ wady zgody małżeńskiej – np. kłamstwo, zdrada, przymus, podstęp 🆘;

✅ niezdolność konsensualna – np. dewiacje, zaburzenia psychiczne, nałogi 🚬;

✅ zrywające przeszkody małżeńskie – np. różne wyznania 🛐, pokrewieństwo i powinowactwo, impotencja.

Podsumowując, droga od podjęcia decyzji przez małżonków o chęci orzeczenia nieważności małżeństwa potrafi być długa i skomplikowana. By ją skrócić, warto zwrócić się do specjalisty posiadającego stosowne uprawnienia i szeroką wiedzę w tym zakresie 🧠.

Oceń

Brak komentarzy, bądź pierwszy!

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Porozmawiaj o teście DNAPorozmawiaj o teście DNA