500 plus na pierwsze dziecko – kryteria dochodowe
 

500 plus na pierwsze dziecko – kryteria dochodowe

500 plus na pierwsze dziecko, 500 plus na pierwsze dziecko kryteria, 500 plus kryteria

Dziś omawiam temat, o który w wiadomości poprosił mnie jeden z Was. To chyba zagadnienie, które budzi najwięcej emocji: kiedy rodzice mogą skorzystać z 500 plus na pierwsze dziecko? Tym bardziej, że z założenia program Rodzina 500+ jest pomocą materialną przyznawaną na dziecko drugie i każde kolejne do ukończenia 18. roku życia – bez względu na stan materialny rodziny…

500 plus na pierwsze dziecko – w tym przypadku dochody rodziny są ważne

Aby otrzymać 500 złotych również na pierwsze dziecko, dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie może przekraczać 800 złotych. Trochę inaczej sprawa wygląda w sytuacji, gdy jednym z członków rodziny jest dziecko niepełnosprawne – wówczas próg ten jest wyższy i wynosi 1200 złotych.

To kwoty netto (na rękę), które mogą być waloryzowane i weryfikowane przez Radę Ministrów w oparciu o badania Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych (nie obowiązują więc na zawsze, jednak aktualnie tak).

To może Cię zainteresować: Na czym polega program Rodzina 500+?

500 plus na pierwsze dziecko – co wlicza się do dochodu rodziny?

Pod uwagę brane są dochody uzyskane w roku kalendarzowym, który poprzedza rok złożenia wniosku. W przypadku wniosków na rok 2018/2019 – będą to dochody za rok 2017. Co zatem należy wliczyć? Przede wszystkim (to nie jest zamknięta lista):

  • przychody wykazane w zeznaniu PIT (np. z umowy o pracę, zlecenie czy dzieło), od których odejmuje się koszty uzyskania przychodu, podatek i składki;
  • dochody z działalności;
  • dochody z tytułu umów wynajmu, dzierżawy etc.;
  • dochody z gospodarstw rolnych;
  • dochody, które nie podlegają opodatkowaniu lub są z niego zwolnione (np. alimenty, stypendia, świadczenia rodzicielskie).

Jeśli masz wątpliwości, co powinno zostać wliczone – najlepiej skontaktuj się ze swoim urzędem miasta lub gminy albo z ośrodkiem pomocy społecznej.

500 plus na pierwsze dziecko – kogo uwzględniać przy liczeniu dochodu?

Dochody wszystkich członków rodziny się sumuje, a następnie dzieli przez liczbę osób (aby obliczyć średni dochód miesięczny w przeliczeniu na członka rodziny). Przy liczeniu dochodu:

  • jeśli wychowujesz dziecko samotnie – uwzględniasz tylko siebie;
  • jeśli jesteś w związku małżeńskim – uwzględniasz siebie i małżonka/małżonkę;
  • jeśli jesteś w związku nieformalnym – uwzględniasz siebie i drugiego rodzica, jeśli razem wychowujecie min. 1 wspólne dziecko.

Dodatkowo do obliczenia dochodu należy uwzględnić dzieci, które są na Twoim/Waszym utrzymaniu i które z Tobą/z Wami mieszkają (i nie ukończyły 25 lat lub ukończyły 25 lat i posiadają orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Ważne! Nie uwzględniaj dziecka, które wzięło ślub i/lub skończyło 18. rok życia i ma własne dziecko.

5/5 - (12 głosów / głosy)

Brak komentarzy, bądź pierwszy!

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Porozmawiaj o teście DNAPorozmawiaj o teście DNA