img

O czym pamiętać przed przepisaniem spadku?

przepisanie spadku

Każdy z nas chce, żeby majątek jego życia trafił do odpowied­nich osób. Cza­sa­mi boimy się jed­nak, że spadek otrzy­ma ktoś, komu wcale się on nie należy. Pojaw­ia­ją się różnego rodza­ju wąt­pli­woś­ci, bo wnuczek wcale nie jest podob­ny, syn­owa miała romans, dziecko pojaw­iło się po bard­zo krótkim związku… Przed przepisaniem spad­ku warto więc zyskać pewność i rozwiać te wąt­pli­woś­ci. Na szczęś­cie to proste!

Tego dowiesz się z artykułu:

O czym pamiętać przed przepisaniem spadku?

Najważniejsze, żeby mieć pewność i czys­tą sytu­ację. To ważne, ponieważ jeśli masz wąt­pli­woś­ci ter­az – one wcale nie znikną „same z siebie”, a będą tylko rosły. Zami­ast dłużej bić się z myśla­mi, warto sprawdz­ić, czy na pewno łączą Was więzy krwi. Dzię­ki temu:

  • wąt­pli­woś­ci znikną na zawsze – a to zapewni Ci spokój i poprawi samopoczu­cie;
  • zyskasz szan­sę na pod­ję­cie kroków prawnych i rozwiązanie sytu­acji – jeśli okaże się, że wąt­pli­woś­ci były słuszne;
  • przepiszesz majątek osobom, którym naprawdę się należy.

Ciekawy artykuł: Czy to mój wnuk? Bada­nia pokrewieńst­wa

Czy jesteśmy rodziną? Wątpliwości i dylematy

Każ­da rodz­i­na jest inna i ma inne prob­le­my. Cho­ci­aż być może wyda­je Ci się, że dylematy przezy­wasz tylko Ty, wyobraź sobie kil­ka sytu­acji…

♦ Starszy mężczyz­na, mają­cy już dorosłe dzieci, wchodzi w związek z dużo młod­szą od siebie kobi­etą. Po krótkim cza­sie okazu­je się, że jest ona w ciąży. Aby ure­g­u­lować prawną sytu­ację majątkową i w razie czego nie zostaw­iać starszych dzieci z prob­le­mem – mężczyz­na decy­du­je się na wyko­nanie tes­tu na ojcost­wo, którego wynik daje mu pewność.

♦ Do starszego małżeńst­wa zgłasza się kobi­eta z córką. Twierdzi, że dziew­czy­na to dziecko ich zmarłego przed laty syna. Czy to praw­da i czy w razie czego powin­na dziedz­iczyć – zarówno po zmarłym już ojcu, jak i w przyszłoś­ci po dzi­ad­kach? Zami­ast domysłów rodz­i­na wykonu­je bada­nia gene­ty­czne (tym razem badane są dom­nie­m­ana bab­cia i dom­nie­m­ana wnucz­ka).

♦ Mężczyz­na przez wiele lat żyje w wąt­pli­woś­ci­ach, że jego syn­owa miała romans i że jego wnuk tak naprawdę wcale nie jest spokrewniony z jego rodz­iną. Niepewność potęgu­je fakt, że doras­ta­ją­cy chłopak w ogóle nie jest podob­ny do rodziny… W końcu mężczyz­na decy­du­je się na dyskretne badanie DNA, ponieważ wąt­pli­woś­ci naras­ta­ją.

Jak sprawdzić więzy krwi?

Pozwala­ją na to bada­nia gene­ty­czne – zarówno w kierunku ojcost­wa, jak i wielu innych relacji (np. bab­cia-wnucz­ka, dzi­adek-wnuk czy rodzeńst­wo). Na pod­staw­ie dowol­nych dyskret­nych próbek – m.in. szc­zotecz­ki do zębów, maszyn­ki do gole­nia, smocz­ka, chus­tecz­ki z katarem czy nawet nad­gryzionego ciast­ka – wiele rodzin może odzyskać spokój i unor­mować prawną sytu­ację.

Jeśli więc czeka Cię przepisanie spad­ku, a wąt­pli­woś­ci Cię nie opuszcza­ją – rozważ wyko­nanie właśnie takiego tes­tu, który da Ci odpowiedź na pytanie „czy na pewno jesteśmy rodz­iną?”.

Poczy­taj więcej: Czy to moja rodz­i­na?


zdję­cie: un-perfekt/pixabay.com

O czym pamię­tać przed przepisaniem spad­ku?
5 (100%) 2 Czy artykuł okazał się pomocny?[s]

Brak komentarzy, bądź pierwszy!

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

X
Zadaj pytanie
Porozmawiaj o badaniu
Przeczytaj poprzedni wpis:
podmiana przy in vitro
Lekarz kliniki niepłodności… ojcem 49 dzieci!

Ostatnio bardzo głośno jest o sprawie Jana Karbaata – holenderskiego lekarza, który wykorzystywał własne nasienie do zapładniania pacjentek w klinice...

Zamknij