img

Jak sprawdzić ojcostwo? [FILMIK]

jak sprawdzić ojcostwo

Zas­tanaw­iasz się, jak sprawdz­ić ojcost­wo? To naprawdę proste i szy­bkie. Zobacz krót­ki ani­mowany filmik i dowiedz się, jak krok po kroku zro­bić badanie DNA i zyskać pewność.

Czego dowiesz się z filmiku? Przede wszystkim:

  • Jakie prób­ki nada­ją się do tes­tu na ojcost­wo?
  • Jak zamówić zestaw do pobra­nia próbek?
  • Czy test na ojcost­wo moż­na zro­bić dyskret­nie?
  • Co zro­bić krok po kroku, żeby sprawdz­ić ojcost­wo?

Jak sprawdzić ojcostwo szybko i dyskretnie? [FILMIK]


Artykuł pow­stał we współpra­cy z www.testDNA.pl

testD­NA Lab­o­ra­to­ri­um Sp. z o.o. jest lab­o­ra­to­ri­um badaw­czym akredy­towanym przez PCA Nr AB 1618. Posi­a­da również cer­ty­fikaty ISFG i GEDNAP. Jako jedyne pry­watne lab­o­ra­to­ri­um w Polsce uzyskało 100% zgod­noś­ci w tes­tach na ojcost­wo w między­nar­o­dowych bada­ni­ach biegłoś­ci CTS. Należy do czołów­ki firm wykonu­ją­cych bada­nia gene­ty­czne z zakre­su ustal­e­nia bio­log­icznego ojcost­wa i pokrewieńst­wa oraz diag­nos­ty­ki medy­cznej. Współpracu­je z pon­ad 20 sąda­mi z całej Pol­s­ki. Bada­nia w testD­NA zle­ca­ją oso­by pry­watne, lekarze, detek­ty­wi, proku­ratu­ra. Mar­ka testD­NA jest obec­na na pol­skim rynku już pon­ad 15 lat.
Jak sprawdz­ić ojcost­wo? [FILMIK]
5 (100%) 2 Czy artykuł okazał się pomocny?[s]

Brak komentarzy, bądź pierwszy!

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

X
Zadaj pytanie
Porozmawiaj o badaniu
Przeczytaj poprzedni wpis:
czy bliźnięta mogą mieć różnych ojców, test na ojcostwo u bliźniąt
Czy bliźnięta mogą mieć różnych ojców?

Czy bliźnięta mogą mieć... dwóch różnych ojców? Czy można zrobić test na ojcostwo u bliźniąt? Czym różnią się bliźnięta jednojajowe...

Zamknij