img

Jak sprawdzić, czy wnukowi należy się spadek?

czy wnukowi należy się spadek

Cza­sa­mi zdarza­ją się sytu­ację, gdy dzi­ad­kowie nie mają pewnoś­ci, że między nimi a wnukiem ist­nieją więzy krwi. Bywa, że mają wąt­pli­woś­ci co do tego, czy wnukowi należy się spadek. W takiej sytu­acji znalazł się Marek… Mężczyz­na chci­ał mieć pewność, czy Karol to naprawdę dziecko jego syna. Co zro­bił? Wykon­ał jed­noz­naczne badanie pokrewieńst­wa.

Synowa miała romans… A ja chciałem mieć pewność”

Zawsze utrzymy­wała, że Karol jest moim wnukiem, ale nigdy nie mieliśmy dobrej relacji. Cho­ci­aż mój syn jej wybaczył i byli razem aż do jego śmier­ci (nieste­ty zginął w wypad­ku samo­chodowym kil­ka lat temu), ja zawsze miałem wąt­pli­woś­ci… Nie mamy już żad­nych przed­miotów należą­cych do syna, więc wyko­nanie tes­tu DNA na ojcost­wo nie wchodz­iło w grę.

Poszukałem trochę w internecie i dowiedzi­ałem się, że jest jeszcze inny sposób na sprawdze­nie pokrewieńst­wa między nami. Pozwala na to badanie gene­ty­czne z udzi­ałem tylko moim i Karo­la. Jed­nak gene­ty­ka to potę­ga! Karol jest już dorosły i nie miał nic prze­ci­wko wyko­na­niu tes­tu – właś­ci­wie sam powiedzi­ał, że dla niego to też jest ważne.”

Zobacz też: Wnucz­ka poz­nasz po chus­teczce – czyli o tes­tach na ojcost­wo i pokrewieńst­wo

Badanie pokrewieństwa między Markiem a Karolem – pewne i proste

Marek zle­cił w lab­o­ra­to­ri­um badanie gene­ty­czne. Do anal­izy przekazał wymazy z policz­ka od siebie i Karo­la, które pobrali samodziel­nie w domu.

Pobranie wymazów było szy­bkie i naprawdę łatwe. Na wynik czekaliśmy kilka­naś­cie dni. Nie powiem, trochę się stre­sowałem – w końcu miałem się dowiedzieć prawdy, po tylu lat­ach! I wiecie, co się okaza­ło? Badanie potwierdz­iło pokrewieńst­wo między nami! Poczułem niesamow­itą ulgę i spokój! Żału­ję, że nie zde­cy­dowałem się wcześniej.”

Czy wnukowi należy się spadek? Badanie chromosomu Y

W przy­pad­ku Mar­ka i Karo­la lab­o­ra­to­ri­um przeprowadz­iło anal­izę chro­mo­so­mu Y. Badanie potwierdz­iło pokrewieńst­wo, co oznacza, że chro­mo­somy Y Mar­ka i Karo­la są iden­ty­czne. Dlaczego?

Każdy człowiek ma dwa chro­mo­somy warunk­u­jące płeć. U mężczyzn są to X oraz Y, a u kobi­et X oraz X – każdy z rodz­iców przekazu­je swo­je­mu dziecku jeden taki chro­mo­som. Jeśli mężczyz­na przekaże Y ma syna, a gdy X – ma córkę.

Chro­mo­som Y prze­chodzi zatem z pokole­nia na pokole­nie w linii męskiej. Marek przekazał go swo­je­mu syn­owi, a jego syn – Karolowi.

To może Cię zain­tere­sować: Wąt­pli­woś­ci w rodzinie: Jak sprawdz­ić czy jesteśmy spokrewnieni?

Jak sprawdz­ić, czy wnukowi należy się spadek?
4.8 (96%) 5 Czy artykuł okazał się pomocny?s
Przeczy­taj więcej:

Brak komentarzy, bądź pierwszy!

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Przeczytaj poprzedni wpis:
terapia dla par
Terapia dla par – 6 oznak, że warto z niej skorzystać

Macie kryzys, którego nie potraficie zażegnać sami? Być może ostatnią deską ratunku będzie dla Was terapia dla par. Specjalista pomoże...

Zamknij