Uznanie ojcostwa po urodzeniu dziecka i związane z tym formalności
 

Uznanie ojcostwa po urodzeniu dziecka i związane z tym formalności

Uznanie ojcostwa, gdy rodzice dziecka nie są małżeństwem, jest możliwe jeszcze przed porodem. Jednak najwięcej osób decyduje się na ten krok wraz ze zgłoszeniem narodzin. W takim przypadku do urzędu stanu cywilnego muszą zgłosić się matka i ojciec dziecka. 

Uznanie ojcostwa- dopiero po urodzeniu dziecka?
Uznanie ojcostwa – czy każdy ojciec musi to zrobić?
Uznanie ojcostwa – czy jest płatne?
Uznanie ojcostwa – jakie są formalności?

Uznanie ojcostwa – dopiero po urodzeniu dziecka?

Uznanie ojcostwa przed porodem w czasie ciąży ma wiele plusów. Ojciec dziecka już od jego pierwszych dni ma pełne prawa rodzicielskie. Może podejmować decyzje dotyczące noworodka, zasięgać informacji o nim, zgłosić urodzenie w urzędzie stanu cywilnego. Jednak często rodzice nie wiedzą o takiej możliwości lub zaniedbają ten temat. W takich przypadkach uznanie ojcostwa można zgłosić przy rejestracji dziecka. Do urzędu musi przyjść matka, ponieważ ojciec nie ma jeszcze prawa sam zgłosić narodzin. Jednocześnie mężczyzna może złożyć oświadczenie, a kobieta od razu je potwierdzić. Dziecko może też zostać uznane po latach, jednak przed osiągnięciem jego pełnoletności.

Uznanie ojcostwa – czy każdy ojciec musi to zrobić?

Matka może zgłosić narodziny i nie podawać danych ojca. Dziecko otrzyma nazwisko mamy. Jednak w takim przypadku ojciec dziecka nie ma żadnych praw rodzicielskich, chyba że będzie się ich domagać przed sądem. Jeśli ojciec nie uzna dziecka, może zostać pozwany o ustalenie ojcostwa. W przypadku, gdy mężczyzna nie decyduje się formalnie potwierdzić bycia tatą, powinno się dokładnie przemyśleć, jakie będą długoterminowe konsekwencje takiej decyzji. Ojciec nie będzie miał obowiązków wobec dziecka, ale też nie będą przysługiwać mu żadne prawa.

Uznanie ojcostwa – czy jest płatne?

Uznanie dziecka nie jest płatne. Również wydanie zaświadczenia o uznaniu na wniosek któregoś z rodziców jest zwolnione z opłaty skarbowej.

Uznanie ojcostwa – jakie są formalności?

Aby uznanie ojcostwa było skuteczne, oboje rodziców muszą zgłosić się do urzędu stanu cywilnego. Tata dziecka składa oświadczenie o byciu rodzicem, natomiast matka oświadczeniem potwierdza ojcostwo mężczyzny. Niezbędny jest dokument tożsamości. Niektóre urzędy wymagają dodatkowych dokumentów. 

 

Porozmawiaj o teście DNAPorozmawiaj o teście DNA