Rozwód z orzeczeniem o winie - ogólne zasady
 

Rozwód z orzeczeniem o winie – ogólne zasady

Rozwód z orzeczeniem o winie ma miejsce w dwóch przypadkach – gdy rozpadowi małżeństwa winne są obie strony lub jedna z nich. Jeśli przyczyną rozstania jest niewierność, warto wykonać badania DNA  znane jako test zdrady, co pozwala uniknąć długotrwałego i trudnego emocjonalnie postępowania sądowego, zapewniając możliwość szybkiego rozwodu z orzeczeniem o winie współmałżonka.

Rozwód z orzeczeniem o winie – argumenty
Rozwód z orzeczeniem o winie – zdrada
Rozwód z orzeczeniem o winie – podział majątku
Rozwód z orzeczeniem o winie – alimenty

Rozwód z orzeczeniem o winie – argumenty

Rozwód z orzeczeniem o winie przeprowadzany jest, jeśli występują określone przesłanki. Zwykle dotyczy to sytuacji, gdy jeden z partnerów dopuścił się zdrady, przemocy psychicznej i fizycznej, jest uzależniony od substancji psychoaktywnych, nie zaspokaja potrzeb rodziny lub porzucił rodzinę. Aby uzyskać rozwód z orzeczeniem o winie współmałżonka, należy jednak przedstawić odpowiednie dowody potwierdzające jego winę.

Rozwód z orzeczeniem o winie – zdrada

Rozwód z orzeczeniem o winie przeprowadzany jest najczęściej z powodu zdrady jednego z małżonków. Aby udowodnić niewierność partnera, należy przedstawić konkretne dowody. Jednym z nich może być wykonanie tzw. testu zdrady, który jest badaniem genetycznym o dużej wiarygodności. Składa się z dwóch etapów: detekcji nasienia oraz analizy porównawczej.

Rozwód z orzeczeniem o winie – podział majątku

Rozwód z orzeczeniem o winie wiąże się z określonymi procedurami. Co więcej, jeśli małżonkowie mają wspólny majątek, to niezbędny jest jego podział. W przypadku gdy jeden ze współmałżonków wnosi sprawę o rozwód z orzeczeniem o winie, najczęściej domaga określonych korzyści finansowych, w tym również korzystnego dla niego podziału majątku. Aby sprawa zakończyła się dla niego pomyślnie niezbędne są niezbite dowody w sprawie obciążające partnera.

Rozwód z orzeczeniem o winie – alimenty

Rozwód z orzeczeniem o winie może zakończyć się nie tylko orzeczeniem sądu o uznanie winie partnera za rozpad małżeństwa, ale także przyznanie alimentów jego współmałżonkowi. W tym celu partner ubiegający się o przyznanie alimentów musi wykazać swoje potrzeby, jaki trudną sytuację finansową związaną z rozpadem małżeństwa.

Porozmawiaj o teście DNAPorozmawiaj o teście DNA