Rozwód z orzeczeniem o winie - jakie korzyści i konsekwencje się z nim wiążą?
 

Rozwód z orzeczeniem o winie – jakie korzyści i konsekwencje się z nim wiążą?

Jeśli planujesz wnieść o rozwód z orzeczeniem o winie, musisz wcześniej poznać kilka istotnych faktów, które bez wątpienia rozwieją wiele z Twoich wątpliwości. Musisz pamiętać, że każdy rozwód wiąże się zarówno z wieloma korzyściami, jak i konsekwencjami – szczególnie jeśli rozwodzące się małżeństwo posiada wspólne dzieci. Przeczytaj nasz poniższy artykuł i dowiedz się, na co musisz się przygotować przed rozwodem z orzeczeniem o winie.

Co daje rozwód z orzeczeniem o winie?
Kiedy warto uzyskać rozwód z orzeczeniem o winie?
Rozwód z orzeczeniem o winie a dzieci
Rozwód z orzeczeniem o winie a konsekwencje

Co daje rozwód z orzeczeniem o winie?

Rozwód z orzeczeniem o winie może dać stronom wiele korzyści lub strat. W zależności od strony postępowania, korzyściami wynikającymi z orzeczenia o winie małżonka mogą być m.in. korzyści majątkowe, takie jak alimenty czy nieruchomości, a także w wielu przypadkach satysfakcja. Jeśli rozwód z orzeczeniem o winie wykaże, że małżeństwo rozpadło się z Twojej winy, musisz pamiętać, że wcześniej wymienione korzyści dla drugiej strony wiązać się będą z Twoimi stratami.

Kiedy warto uzyskać rozwód z orzeczeniem o winie?

Rozwód z orzeczeniem o winie warto uzyskać, jeśli Twoje małżeństwo niewątpliwie kończy się z winy współmałżonka. Ustalenie przez sąd winy partnera może wiązać się z wieloma korzyściami, które możesz uzyskać. Rozwód z orzeczeniem o winie warto uzyskać w przypadku, kiedy wiązać się on będzie dla Ciebie z korzyściami majątkowymi (np. alimentami czy korzystnym podziałem majątku).

Rozwód z orzeczeniem o winie a dzieci

Rozwód z orzeczeniem o winie w przypadku, w którym w proces zaangażowane są dzieci jest szczególnie trudny do rozstrzygnięcia. W przypadku orzeczenia winy małżonka, opieka nad dziećmi oraz kontakt z nimi może zostać ograniczona. Jeśli powód, na podstawie którego została orzeczona wina współmałżonka ma wpływ na dzieci (np. przemoc fizyczna lub psychiczna), prawa rodzicielskie mogą zostać ograniczone lub też całkowicie odebrane.

Rozwód z orzeczeniem o winie a konsekwencje

Konsekwencje z rozwodu z orzeczeniem o winie to nie tylko wyczerpujący i stresujący proces sądowy. Musisz także przygotować się na wydłużony czas postępowania (spowodowany rozpatrzeniem wszystkich dowodów świadczących o winie małżonka) oraz wyższe koszty procesu.

Porozmawiaj o teście DNAPorozmawiaj o teście DNA