Rozwód z orzeczeniem o winie - jak dobrze się do niego przygotować?
 

Rozwód z orzeczeniem o winie – jak dobrze się do niego przygotować?

Rozwód nie jest tak prosty i szczęśliwy dla obu stron, jak go malują. Ten z orzeczeniem o winie szczególnie. Strona, która tą winę zrzuca na swojego współmałżonka musi się przygotować równie dobrze, jak i on. Dowiedz się, jak najlepiej przygotować się do rozwodu z orzeczeniem o winie dzięki tym krótkim poradom i faktom.

Rozwód z orzeczeniem o winie – co można uzyskać ?
Rozwód z orzeczeniem o winie – jakie argumenty mogą świadczyć o winie ?
Rozwód z orzeczeniem o winie – czy świadkowie są potrzebni ?
Rozwód z orzeczeniem o winie – jakie koszty ?

Rozwód z orzeczeniem o winie – co można uzyskać?

Z pewnością ogromną zaletą rozwodu z orzeczeniem o winie jest to, że można od swojego partnera oczekiwać alimentów, a także ubiegać się o nierówny podział majątku, większy dla osoby oskarżającej. Dla oskarżającego jest to z pewnością dodatkowo wewnętrzna satysfakcja, wyższość nad osobą, która zraniła, nie dotrzymała słowa. Pamiętajmy jednak o tym, że sąd niekoniecznie zgodzić może się na alimenty, a wina też nie zawsze wpłynie na nierówny podział majątku.

Rozwód z orzeczeniem o winie – jakie argumenty mogą świadczyć o winie?

Istnieje lista argumentów, które oskarżający użyć może przeciwko swojemu współmałżonkowi. Są to niewątpliwie:

  • przemoc w rodzinie – podniesienie ręki na współmałżonka, ale także na dziecko, również przemoc psychiczna,
  • nadużywanie alkoholu,
  • roztrwanianie wspólnego majątku bez wiedzy współmałżonka (udowodniony nałóg współmałżonka, np. od hazardu, zwiększa szanse na wygraną),
  • zdrada.

Rozwód z orzeczeniem o winie – czy świadkowie są potrzebni?

Wiadome jest to, że walcząc o swoją prawdę przed sądem, musisz swoje słowa udokumentować, udowodnić. W sprawach rozwodowych często wnioskowana jest obecność i zeznania świadków, jednak zależy to od tego, jak mocne dowody przeciwko współmałżonkowi przedstawi osoba oskarżająca. Jeżeli dowody są na tyle mocne lub jest ich na tyle dużo, że wina zostaje udowodniona „czarno na białym”, wówczas świadkowie nie będą potrzebni.

Rozwód z orzeczeniem o winie – jakie koszty?

Jeżeli sąd wyda orzeczenie o winie obojga małżonków, wówczas koszty sprawy rozwodowej wzajemnie się zniosą. Natomiast, jeśli chodzi o opłatę za pozew złożony z inicjatywy obu małżonków, zapłacić trzeba 600 zł. Po złożeniu orzeczenia, sąd zwraca powodowi 300 zł, natomiast od pozwanego zobowiązuje zwrócenie kolejnych 150 zł powodowi.

Warto zaznaczyć również, że jeżeli pozew rozwodowy zostanie oddalony, wówczas to powód zostanie obarczony kosztami sądowymi.

Porozmawiaj o teście DNAPorozmawiaj o teście DNA