Rozwód z orzeczeniem o winie – czy warto się na niego decydować?
 

Rozwód z orzeczeniem o winie – czy warto się na niego decydować?

W sytuacji, gdy jeden z małżonków jest winien rozpadu małżeństwa lub małżonkowie nie mogą dojść do porozumienia w tej kwestii, jedna ze stron może wnieść o rozwód z orzeczeniem o winie. Co warto wiedzieć o tym rodzaju postępowania rozwodowego?

Jak długo czeka się na rozwód z orzeczeniem o winie?
Na kim spoczywa obowiązek opłacenia kosztów sądowych rozprawy rozwodowej z orzeczeniem o winie?
Jak wygląda rozprawa sądowa rozwodowa z orzeczeniem o winie?
Rozwód z orzeczeniem o winie – co się dzieje z majątkiem po rozstrzygnięciu sprawy rozwodowej z orzeczeniem o winie?

Jak długo czeka się na rozwód z orzeczeniem o winie?

Rozwód z orzeczeniem o winie zazwyczaj trwa dłużej niż ten bez orzekania. Ciężko jednoznacznie ustalić ile taki rozwód trwa. W dużej mierze uzależnione jest to od ilości materiałów dowodowych dostarczonych do sądu i liczby świadków do przesłuchania. Uzależnione jest to również od tego, czy pozwany zgadza się z pozwem i przyznaje do winy. Jedno jest jednak pewnie. Zazwyczaj rozwód z orzekaniem o winie zazwyczaj nie kończy się na jednej rozprawie. Uzyskanie jednak wyroku mówiącego o tym, że jednak ze stron ponosi całkowitą odpowiedzialność za rozpad małżeństwa, otwiera możliwość starania się o nieograniczone w czasie alimenty.

Na kim spoczywa obowiązek opłacenia kosztów sądowych rozprawy rozwodowej z orzeczeniem o winie?

To, kto ponosi koszty za rozwód z orzeczeniem o winie, uzależnione jest od wyroku sądu. Jeśli oboje małżonkowie zostaną uznani za winnych rozpadu małżeństwa, od każdej ze stron zostanie ściągnięte 300 zł kosztów sądowych. W przypadku, gdy wina za rozpad małżeństwa zostanie obarczona jedna ze stron, to ona ponosi opłaty związane z postępowaniem sądowym, nawet jeśli nie jest powodem. Powód może bowiem ubiegać się od niego zwrotu kosztów związanych z przebiegiem rozprawy sądowej oraz innych dodatkowych kosztów związanych z rozwodem.

Jak wygląda rozprawa sądowa rozwodowa z orzeczeniem o winie?

To jak będzie wyglądał rozwód z orzeczeniem o winie, uzależnione jest od tego, jak zostaną przygotowane kwestię formalne. O postępowaniu rozwodowym mówimy wtedy, gdy zostanie złożony pozew o rozwód. Następnie sąd przekazuje pismo pozwanemu. Pozwany ma 14 dni na zajęcie stanowiska. Sąd ustala również termin pierwszej rozprawy. To jaki przebieg będzie miała sprawa rozwodowa, uzależnione jest od ilości materiałów dowodowych zebranych i przedstawionych przez strony. Czego można spodziewać się na rozprawie? Przesłuchań zarówno zgłoszonych świadków, jak i pozwanego oraz powoda. Oględzin wniosków dowodowych a przede wszystkim pytań ze strony sądu mających na celu ustalenie, czy rzeczywiście doszło do trwałego rozpadu małżeństwa, za którą odpowiedzialność ponosi tylko jedna ze stron.

Rozwód z orzeczeniem o winie — co się dzieje z majątkiem po rozstrzygnięciu sprawy rozwodowej z orzeczeniem o winie?

Strony mogą zawrzeć ugodę lub pozostawić tę kwestię do rozstrzygnięcia przez sąd. Rozwód z orzeczeniem o winie nie ma wpływu na podział majątku. Winny były małżonek ma prawo do podziału majątku w taki sam sposób jak małżonek niewinny.

Porozmawiaj o teście DNAPorozmawiaj o teście DNA