Rozwód z orzeczeniem o winie - czy warto?
 

Rozwód z orzeczeniem o winie – czy naprawdę warto?

O rozwodzie mówimy, gdy dochodzi do całkowitego rozpadu pożycia małżeńskiego. Następuje to w momencie, gdy więź uczuciowa, fizyczna oraz gospodarcza zostaną na stałe zerwane. Osoba wnosząca pozew o rozwód zmuszona jest pokryć koszty sądowe. W momencie wygrania przez nią sprawy, wszelkie opłaty dotyczące kosztów sądowych i prawnika, przechodzą na osobę przegrywającą. Gdy jeden z małżonków ponosi całkowitą winę za rozpad pożycia małżeńskiego, możliwe jest wystąpienie o rozwód z orzeczeniem o winie. Co jeszcze warto wiedzieć o rozwodzie z orzeczeniem o winie? 

Jakie są konsekwencje rozwodu z orzeczeniem o winie dla małżonków ?
Rozwód z orzeczeniem o winie – jakie są najczęstsze przyczyny ?
Rozwód z orzeczeniem o winie – jak udowodnić zdradę małżeńską ?
Rozwód z orzeczeniem o winie – czy wpływa na wysokość emerytury ?

Jakie są konsekwencje rozwodu z orzeczeniem o winie dla małżonków ?

Konsekwencją rozwodu z orzeczeniem o winie jednego z małżonków może być wymierzenie przez sąd kwoty alimentów, jaką będzie musiał on płacić w celu zaspokojenia wszelkich potrzeb niewinnego małżonka. Szczególnie przy rozwodzie z orzeczeniem o winie taki obowiązek alimentacyjny nie jest w żaden sposób ograniczony w czasie. Oprócz tego zapewnia on szczególną satysfakcję dla wygranej osoby, dzięki której łatwiej jest wkroczyć w nowe życie.

Rozwód z orzeczeniem o winie – Jakie są najczęstsze przyczyny?

Możemy wymienić szereg przyczyn składania przez jednego z małżonków rozwodu z orzeczeniem o winie. Oto najczęstsze z nich:

  • zdrada lub jej domniemanie
  • przemoc psychiczna, fizyczna i ekonomiczna,
  • alkoholizm lub inne nałogi,
  • porzucenie lub odtrącenie małżonka,
  • odmowa współżycia,
  • chorobliwa zazdrość

Rozwód z orzeczeniem o winie – Jak udowodnić zdradę małżeńską ?

Zdradę małżeńską można w sądzie udowodnić tak naprawdę na wiele sposobów. Jednak najczęściej w tym celu stosuje się zdjęcia, nagrania video lub nagrania rozmów, które dokładnie obrazują akt niewierności. Można również posłużyć się takimi narzędziami, jak wyciągi z rozmów telefonicznych, paragony z miejsc, w których przebywał małżonek w trakcie zdrady lub takie, które jednoznacznie wskazują na dopuszczenie się jej. Coraz częściej wykorzystuje się także zdjęcia rozmów z mediów społecznościowych, czy sms-ów.

Rozwód z orzeczeniem o winie – Czy wpływa na wysokość emerytury ?

Rozwód z orzeczeniem o winie jednego z małżonków może wpłynąć na wysokość emerytury. Jeden z małżonków ma prawo ubiegać się o emeryturę drugiego, gdy w momencie jego śmierci miał on prawo do alimentów ustanowionych na jego rzecz.

Porozmawiaj o teście DNAPorozmawiaj o teście DNA