Na czym polega uznanie ojcostwa?
 

Na czym polega uznanie ojcostwa?

Uznanie ojcostwa to oficjalne przyznanie się to tego, iż dany mężczyzna jest ojcem dziecka. Warto wiedzieć gdzie i kiedy można to zgłosić. Dodatkowo można również zaprzeczyć domniemane ojcostwo.

Uznanie ojcostwa – gdzie się udać, aby uznać dziecko?
Uznanie ojcostwa – kiedy można uznać ojcostwo?
Uznanie ojcostwa – w jaki sposób można uznać ojcostwo?
Uznanie ojcostwa – czy można się wycofać z uznania ojcostwa?

Uznanie ojcostwa – gdzie się udać, aby uznać dziecko?

Uznanie ojcostwa można zgłosić w urzędzie stanu cywilnego bądź przed sądem opiekuńczym. W wybranych przypadkach można udać się także do konsula czy też osoby wyznaczonej do wykonywania jego funkcji albo do notariusza, kiedy życiu ojca bądź dziecka grozi niebezpieczeństwo. Oświadczenie o uznaniu musi dokładnie określać ojca, który uznaje dziecko i uznaje to dziecko.

Uznanie ojcostwa – kiedy można uznać ojcostwo?

Uznanie ojcostwa zwykle następuje tuż po urodzeniu dziecka podczas sporządzaniu aktu jego urodzenia. Poza tym można uznać także ojcostwo dziecka poczętego, jak również zapłodnienia in vitro. Do uznania ojcostwa może dojść też po śmierci dziecka – w ciągu 6 miesięcy od momentu, kiedy mężczyzna składając dane oświadczenie o uznaniu dowiedział się o zgonie dziecka. Ostatecznie można także uznać ojcostwo po osiągnięciu pełnoletności przez dziecko.

Uznanie ojcostwa – w jaki sposób można uznać ojcostwo?

Chcąc uznać ojcostwo, matka dziecka musi potwierdzić ten fakt. Ma ona 3 miesiące na złożenie oświadczenia. Może je również złożyć wraz z oświadczeniem ojca. Takie potwierdzenie ma zagwarantować, że uznanie ojcostwa jest zgodne z „biologiczną” rzeczywistością.

Uznanie ojcostwa – czy można się wycofać z uznania ojcostwa?

Ojciec dziecka, który wcześniej je uznał może wycofać swoje uznanie ojcostwa. Powinien on wnieść powództwo przeciwko dziecku oraz matce. Jeśli matka nie żyje to wystarczy złożyć powództwo przeciwko dziecku. Taką sytuację należy wytoczyć w ciągu 6 miesięcy od dnia, kiedy potencjalny tata dowiedział się, iż dziecko nie jest jednak jego i nie później do osiągnięcia pełnoletności przez dane dziecko. Brak pokrewieństwa można udowodnić przede wszystkim wykonując badanie DNA, które jednoznacznie rozwieje wszelkie wątpliwości.

Porozmawiaj o teście DNAPorozmawiaj o teście DNA