Jak wygląda uznanie dziecka przed porodem?
 

Jak wygląda uznanie dziecka przed porodem?

Polskie prawo przewiduje uznanie ojcostwa przed porodem – dzięki temu rodzice po narodzinach dziecka mają mniej formalności do załatwienia. Procedura jest prosta i wymaga zgody obojga rodziców. Warto jednak podkreślić, że rodzic nie zawsze musi lub może dokonać uznana ojcostwa przed porodem.

Czy uznanie ojcostwa przed porodem jest skomplikowane?
Czy do uznania ojcostwa przed porodem potrzebny jest jakiś wniosek?
Czy można uznać ojcostwo przed porodem dziecka pozamałżeńskiego?
Kiedy nie można uznać ojcostwa przed porodem?

Czy uznanie ojcostwa przed porodem jest skomplikowane?

Uznanie ojcostwa przed porodem to prosta procedura, która odbywa się przed kierownikiem USC odpowiedniego dla miejsca zamieszkania matki lub ojca dziecka. Mężczyzna musi złożyć oświadczenie, iż jest ojcem nienarodzonego dziecka, natomiast matka musi to ojcostwo potwierdzić. Co ważne, kobieta nie musi udać się z ojcem swojego dziecka do urzędu – na potwierdzenie ojcostwa ma dokładnie 3 miesiące od dnia złożenia oświadczenia przez mężczyznę.

Czy do uznania ojcostwa przed porodem potrzebny jest jakiś wniosek?

Odpowiednie dokumenty dotyczące uznania ojcostwa można otrzymać w USC, tam informacji z pewnością udzieli pracownik. Nie potrzeba w tym celu składać żadnego wniosku – uznanie ojcostwa przed porodem odbywa się na zasadzie złożonych, pisemnych oświadczeń matki i ojca. Nie ma możliwości załatwienia sprawy drogą online.

Czy można uznać ojcostwo przed porodem dziecka pozamałżeńskiego?

Procedura uznania ojcostwa przed porodem dotyczy wyłącznie dzieci pochodzących ze związku pozamałżeńskiego – mężczyzna musi bowiem dziecko uznać, by stać się ojcem w zgodzie z prawem. Warto dodać, że uznanie ojcostwa może mieć miejsce zarówno przed porodem, jak i już po nim – para nie musi śpieszyć się do urzędu, chociaż wcześniejsze uznanie ojcostwa może ułatwić wiele spraw urzędowych.

Kiedy nie można uznać ojcostwa przed porodem?

Uznanie ojcostwa przed porodem dokonywane jest wyłącznie w związkach pozamałżeńskich. Nie można uznać dziecka, jeśli kobieta trwa w związku małżeńskim z innym mężczyzną lub od rozwiązania jej małżeństwa do dnia narodzin dziecka minęło nie więcej niż 300 dni. Wówczas za ojca dziecka uznawany jest aktualny lub były małżonek, nawet jeśli mężczyzna nie jest ojcem biologicznym.

Porozmawiaj o teście DNAPorozmawiaj o teście DNA