Dlaczego i kiedy warto uznać ojcostwo przed porodem?
 

Dlaczego i kiedy warto uznać ojcostwo przed porodem?

W związkach małżeńskich w świetle prawa za ojca dziecka automatycznie uznaje się męża. Jednak jest wiele przypadków, w których przyszli rodzice nie są w związku formalnym. Warto wiedzieć, że ojcostwo można uznać już przed narodzinami dziecka. 

Co daje uznanie ojcostwa przed porodem?
Uznanie ojcostwa przed porodem – czy są różne możliwości?
Uznanie ojcostwa przed porodem – ważne powody
Uznanie ojcostwa przed porodem – formalności

Co daje uznanie ojcostwa przed porodem?

Uznanie ojcostwa przed porodem nadaje prawa i obowiązki rodzica od pierwszego dnia życia dziecka. Oboje rodziców mają władzę rodzicielską od początku życia maleństwa. Pozwala to też na załatwianie formalności związanych z urodzeniem dziecka również przez ojca. Matka nie musi stawiać się osobiście w Urzędzie Stanu Cywilnego.

Uznanie ojcostwa przed porodem – czy są różne możliwości?

Uznanie ojcostwa przed porodem nie jest możliwe, gdy kobieta pozostaje formalnie w związku małżeńskim z innym mężczyzną lub od rozwodu nie upłynęło jeszcze 300 dni. W takich sytuacjach w świetle prawa ojcem dziecka jest mąż. W przypadku osób niepełnoletnich może być potrzebne oświadczenie przed sądem opiekuńczym-wszystko zależy od dokładnego wieku rodziców dziecka i ich sytuacji prawnej.

Uznanie ojcostwa przed porodem – ważne powody

Po narodzinach dziecka rodzice mają obowiązek stawić się w Urzędzie Stanu Cywilnego w celu rejestracji dziecka. Po uznaniu ojcostwa przed porodem wszelkie formalności może załatwić tata. Jest to szczególnie ważne, kiedy matka dziecka musi po porodzie pozostać dłużej w szpitalu. Dziecko po urodzeniu może automatycznie dostać nazwisko ojca lub obojga rodziców-zależnie od podjętej przez nich decyzji. Wszelkie informacje o stanie zdrowia dziecka są podawane matce i ojcu. Oboje rodziców mogą decydować o zabiegach medycznych, którym poddawany jest noworodek. Od momentu uznania ojcostwa dziecko jest spadkobiercą również taty. Zaraz po porodzie można skorzystać z porozumienia wychowawczego i umowy alimentacyjnej, by uregulować prawnie te aspekty życia dziecka.

Uznanie ojcostwa przed porodem – formalności

Aby uznać ojcostwo przed porodem, każde z rodziców składa oświadczenie do Urzędu Stanu Cywilnego. Może się to odbyć jednocześnie lub w odstępie czasowym (maksymalnie 3 miesiące po sobie). Tata dziecka uznaje swoje ojcostwo, a matka je potwierdza. Przed udaniem się do danego urzędu warto w rozmowie telefonicznej zapytać, jakie dokumenty musimy ze sobą zabrać – różne dokumenty są wymagane w różnych urzędach.

Porozmawiaj o teście DNAPorozmawiaj o teście DNA