Czym jest rozwód z orzeczeniem o winie i jak przebiega?
 

Czym jest rozwód z orzeczeniem o winie i jak przebiega?

We współczesnym świecie rozwody nie są rzadkością i wiele osób decyduje się na nie. Niektórzy starają się naprawiać rozpadający się związek, jednak bywają takie momenty, że wolą się rozejść. Rozwód dotyka zarówno samych zainteresowanych, jak i ich potomków. Bez wątpienia jest to wydarzenie trudne.

Na czym polega rozwód z orzeczeniem o winie?
Ile się czeka na rozwód z orzeczeniem o winie?
Czy przy rozwodzie z orzeczeniem o winie potrzebni są świadkowie?
Jakie są koszty rozwodu z orzeczeniem o winie?

Na czym polega rozwód z orzeczeniem o winie?

Rozwód z orzeczeniem o winie ma miejsce, gdy jedna ze stron małżeństwa ponosi odpowiedzialność za rozpad pożycia małżeńskiego lub, gdy winne są obie osoby. Opcję tę stosuje się, gdy zgodne i polubowne zakończenie związku jest niemożliwe. Takie rozprawy są zdecydowanie trudniejsze i przeważnie trwają nieco dłużej. Ostateczny wyrok sądu może zadecydować o: wyłącznej winie męża, żony lub obojga.

Ile się czeka na rozwód z orzeczeniem o winie?

Wiele osób zadaje sobie pytanie, ile się czeka i ile trwa cały rozwód z orzeczeniem o winie. Od złożenia samego pozwu do pierwszej rozprawy może minąć nawet sześć miesięcy. Do tego ze względu na stopień skomplikowania, konieczność przedstawiania dowodów i wysłuchiwania świadków, może on trwać około 1,5 roku. Oczywiście wszystko zależy od konkretnego przypadku.

Czy przy rozwodzie z orzeczeniem o winie potrzebni są świadkowie?

Decydując się na rozwód z orzekaniem o winie, należy zgromadzić odpowiednie dowody. Bazując na samych twierdzeniach, zmniejsza się swoją szansę na wygraną. Jeśli przyczyną rozpadu związku jest określone zachowanie małżonka, warto mieć świadków. Pomogą oni uwiarygodnić twierdzenia pozywającego. Trzeba jednak pamiętać też, że każdy niepotrzebny świadek może znacznie wydłużyć proces rozwodowy. Lepiej więc wybierać ich bardzo uważnie.

Jakie są koszty rozwodu z orzeczeniem o winie?

Koszty rozwodu tego typu są zależne od długości trwania procesu. Im bardziej sprawa staje się złożona tym koszty wzrastają. Kwota może sięgnąć nawet kilku tysięcy złotych. Należy przemyśleć, czy taki rodzaj rozwodu jest konieczny. Może on być bardzo opłacalny, kiedy trzeba zasądzić alimenty na rzecz drugiego współmałżonka. W przypadku dzieci są one nakładane bez względu na rodzaj rozwodu.

Porozmawiaj o teście DNAPorozmawiaj o teście DNA