Multipleks PCR – na czym polega ta metoda badań DNA?

multipleks pcr, pcr multipleks

W testach na ojcostwo wykorzystywane są różne metody analizy DNA. Jedną z nich jest multipleks PCR. Umożliwia ona uzyskanie większej ilości DNA do analizy, co znacznie ułatwia przeprowadzenie badania. Metoda ta może zostać zaawansowana także w diagnostyce chorób genetycznych. Sprawdź, na czym dokładnie polega multipleks PCR!

Tego dowiesz się z artykułu:

▶ Multipleks PCR – na czym polega ta metoda badań DNA?

▶ Multipleks PCR – gdzie ma zastosowanie?

Multipleks PCR – na czym polega ta metoda badań DNA?

PCR to inaczej reakcja łańcuchowa polimerazy. Jest to metoda stosowana w biologii molekularnej. Polega ona na amplifikacji, czyli stworzeniu wielu kopii danego fragmentu DNA. Jest to możliwe dzięki rozłączaniu helisy DNA do pojedynczych fragmentów, do których następnie przyłącza się startery i związki organiczne odbudowujące nić. Metoda PCR multipleks pozwala w jednym czasie powielić wiele fragmentów DNA [1], [2].

Reakcja PCR przeprowadzana jest w termocyklerze. W urządzeniu tym próbka DNA jest kilkukrotnie podgrzewana do odpowiedniej temperatury, a następnie oziębiana. Proces ten przeprowadza się w trzech etapach:

*⃣   Denaturacja DNA, czyli rozłączanie helisy DNA do pojedynczych nici w temperaturze 96oC

*⃣   Przyłączanie starterów i związków organicznych w temperaturze 59oC

*⃣   Odbudowa nici DNA w temperaturze 72oC

Cykl wymienionych trzech etapów powtarzany jest około 30 razy. Przed ich rozpoczęciem niezwykle ważne jest upewnienie się, że temperatura w termocyklerze jest odpowiednia, a do reakcji użyte zostaną właściwe odczynniki. Gwarantuje to wysoką jakość i wiarygodność badania w danym laboratorium [1], [2].

Do przeprowadzenia multipleks PCR przekazana może zostać niemal każda próbka DNA. Metodę tę można zastosować nawet w przypadku zdegradowanego w znacznym stopniu materiału genetycznego. Analizę można wykonać więc m.in. na podstawie śladowych ilości krwi, śliny czy moczu [2].

Multipleks PCR – gdzie ma zastosowanie?

☑   Diagnozowanie niektórych chorób genetycznych dzięki wykrywaniu delecji eksonów w genach. Dzięki multipleksowi PCR zdiagnozować można m.in. dystrofię mięśniową Duchenne’a.

☑   Profilowanie DNA, czyli identyfikacji poszczególnych jednostek. Jest to wykorzystywane w testach na ojcostwo i pokrewieństwo. W tym przypadku na podstawie powielenia określonych fragmentów DNA tworzy się dwa profile genetyczne badanych osób. Są one następnie ze sobą porównywane, dzięki czemu można potwierdzić lub wykluczyć pokrewieństwo. Profilowanie DNA za pomocą multipleksu PCR wykorzystywane jest również w badaniach kryminalistycznych.

☑   Wykrywanie mikroorganizmów grzybów, bakterii, wirusów i pasożytów [3], [4].

W ostatnich latach PCR multipleks to coraz bardziej znana metoda. Jest tak głównie za sprawą pandemii COVID-19. To dodatkowo pokazuje jak szerokie zastosowanie może mieć metoda multipleks PCR.

Źródła:

  1. https://ojcostwoprenatalne.pl/metoda/
  2. http://laboratoria.net/artykul/_item,12831.html
  3. http://www.e-biotechnologia.pl/artykuly/multipleks-pcr
  4. https://pewnytato.pl/ustalenie-ojcostwa-metody/

To również może Cię zainteresować: Fakty i mity o testach na ojcostwo

Oceń

Brak komentarzy, bądź pierwszy!

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Porozmawiaj o teście DNAPorozmawiaj o teście DNA