Urlop tacierzyński - najważniejsze informacje
 

Urlop tacierzyński – najważniejsze informacje

urlop tacierzyński

Wielu przyszłych ojców zastanawia się czy urlop tacierzyński przysługuje każdemu z nich. Otóz nie! Jakie warunki trzeba spełnić by móc przejść na urlop tacierzyński? Ile trwa urlop tacierzyński? O tym dowiesz się z poniższego artykułu!

Tego dowiesz się z artykułu:

▶ Urlop tacierzyński – na jak długo młody tata może przejść na urlop?

▶ Kto może ubiegać się o urlop tacierzyński?

Wniosek o urlop tacierzyński – co zawiera wniosek?

Urlop tacierzyński – na jak długo młody tata może przejść na urlop?

Mężczyzna może przebywać na urlopie maksymalnie 6 tygodni 🗓. Wynika to z zapisu, który dotyczy bezpośrednio urlopu macierzyńskiego. Młodej mamie na jedno dziecko 👶 przysługuje 20 tygodni urlopu. Jednocześnie obowiązuje warunek, w myśl którego pierwszych 14 tygodni musi wykorzystać matka, później może ona zrezygnować z niego, wtedy pozostały czas może wykorzystać ojciec i przejść na urlop tacierzyński [1].

Od powyższej sytuacji obowiązuje jednak wyjątek. Chodzi tutaj o sytuację, w której kobieta przebywająca na urlopie macierzyńskim nagle trafia do szpitala i nie ma możliwości opieki nad nowonarodzonym dzieckiem – wtedy mężczyzna może przejść na urlop tacierzyński, bez konieczności spełniania powyższych terminów i warunków.

Oczywiście na długość urlopu tacierzyńskiego wpływa również liczba posiadanych dzieci 👨‍👦‍👦. Maksymalna długość urlopu tacierzyńskiego w zależności od posiadanych dzieci wynosi odpowiednio – 17 tygodni na dwójkę dzieci jednocześnie, 19 tygodni na trójkę, 21 tygodni na czwórkę oraz 23 tygodnie na piątkę lub więcej przyjętych lub urodzonych dzieci [2].

⚠ Uwaga! Warto pamiętać, że urlopu tacierzyńskiego nie można dzielić i trzeba go wykorzystać w momencie kiedy matka zrezygnuje z macierzyńskiego [1].

Kto może ubiegać się o urlop tacierzyński?

Urlop tacierzyński to przywilej, z którego mogą korzystać osoby odprowadzające składki 💸 na ubezpieczenie chorobowe – w związku z tym dana osoba musi być zatrudniona na podstawie umowy o pracę. Mogą to być także osoby prowadzące własną działalność gospodarczą lub osoby zatrudnione na umowę zlecenie, które także w/w składki odprowadzają [3].

Urlop tacierzyński przysługuje pracownikom nie tylko z tytułu urodzenia dziecka. Urlop tacierzyński można uzyskać w sytuacji adopcji lub przysposobienia dziecka 👨‍👦.

Wniosek o urlop tacierzyński – co zawiera?

Aby świeżo upieczony tata mógł przejść na urlop tacierzyński konieczne jest spełnienie kilku formalności. Po stronie matki dziecka leży obowiązek poinformowania pracodawcy o powrocie do pracy na co najmniej 7 dni przed w/w faktem.

Natomiast ojciec dziecka musi złożyć wniosek o urlop tacierzyński minimum 2 tygodnie przed rozpoczęciem urlopu (sytuacja nagła, gdzie kobieta zachoruje 🏥 i nie ma możliwości sprawowania opieki nad dzieckiem jest wyjątkiem od powyższej reguły).

Co musi się znaleźć we wniosku o urlop tacierzyski?

✅ dane osobowe dziecka/dzieci,

✅ datę urodzenia dziecka/dzieci,

✅ informację o rezygnacji matki z części urlopu macierzyńskiego,

✅ informację, ile wynosi okres wykorzystanego przez matkę urlopu macierzyńskiego (minimum 14 tyg. w przypadku posiadania 1 dziecka),

✅ termin w jakim urlop tacierzyński miałby się odbywać.

Jako załączniki do wniosku o urlop tacierzyński należy przedstawić również kopię skróconego odpisu aktu urodzenia 📃 dziecka oraz podpisane oświadczenie pracownicy o zamiarze rezygnacji z pozostałej części urlopu macierzyńskiego [2].

Źródła:

[1] https://kadry.infor.pl/urlopy/macierzynski/4724460,Urlop-macierzynski-dla-ojca-dziecka-poradnik-cz-1.html

[2] https://www.gowork.pl/poradnik/3/prawo-pracy/urlop-tacierzynski-kto-i-na-jakich-zasadach-moze-z-niego-skorzystac/

[3] https://interviewme.pl/blog/urlop-tacierzynski

To również może Cię zainteresować: Narodziny dziecka – poradnik przyszłego taty

Oceń

Brak komentarzy, bądź pierwszy!

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Porozmawiaj o teście DNAPorozmawiaj o teście DNA