Testy na ojcostwo prawo – baza wiedzy o testach na ojcostwo

Testy na ojcostwo prawo, test na ojcostwo prawo

Testy na ojcostwo prawo

Zapraszam do zapoznania się z prawnymi aspektami ustalenia ojcostwa. Artykuły zostały przygotowane przez specjalistów – biegłych sądowych oraz prawników. Wiele z nich zostało zapożyczonych ze strony www.pewnytato.pl.

Testy na ojcostwo prawo, test na ojcostwo prawo

REKLAMA

Kto i w jakich terminach może żądać ustalenia ojcostwa?

Testy na ojcostwo prawo, test na ojcostwo prawoKodeks rodzinny i opiekuńczy mówi, że jeśli dziecko urodziło się w czasie trwania małżeństwa lub do 300 dni po jego ustaniu czy unieważnieniu to domniemywa się, że pochodzi ono od męża matki. Co jednak, gdy domniemanie to nie ma zastosowania? Wtedy konieczne jest wystąpienie do sądu z powództwem o ustalenie ojcostwa.

 Czytaj więcej…


Ustalenie a uznanie ojcostwa – czym to się różni?

Testy na ojcostwo prawo, test na ojcostwo prawoWielu czytelników naszego bloga używa zamiennie terminów uznanie ojcostwa oraz ustalenie ojcostwa. Tymczasem istnieje między nimi pewna istotna różnica. Aby ją dokładnie wyjaśnić konieczne jest przytoczenie kilku przepisów prawa polskiego.

Artykuł 62. § 1 k. r. i o. mówi, że jeśli dziecko urodziło się w czasie trwania małżeństwa lub też przed upływem trzystu dni od jego ustania czy unieważnienia, to domniemywa się, iż pochodzi ono od męża matki. Domniemanie to nie ma zastosowania tylko w jednym przypadku – jeśli dziecko urodziło się po pływie trzystu dni od orzeczenia separacji.

Czytaj więcej…


Test na ojcostwo do celów sądowych – jak wygląda przebieg badania?

Testy na ojcostwo prawo, test na ojcostwo prawoSądowe badanie ojcostwa wymaga – w przeciwieństwie do testu prywatnego – zastosowania pewnych określonych procedur, zgodnych ze standardami narzuconymi przez krajowe sądownictwo.

Aby wynik badania wykonywanego w celu potwierdzenia lub wykluczenia ojcostwa danego mężczyzny mógł zostać uznany przez sąd za wiarygodny oraz pełnowartościowy dowód w sprawie muszą zostać spełnione pewne warunki.

Czytaj więcej…

 


Zaprzeczenie ojcostwa – co zrobić gdy termin minie?

Odpowiada Adwokat Jacek Buss z Kancelarii Prawniczej w Gdańsku

Testy na ojcostwo prawo, test na ojcostwo prawoWiększość roszczeń ograniczone jest przez prawo terminem do ich zgłoszenia. Nie inaczej jest z powództwem o zaprzeczenie ojcostwa. Otóż, zgodnie z brzmieniem At. 63 kro mąż matki może wytoczyć powództwo o zaprzeczenie ojcostwa w ciągu 6 miesięcy od dnia w którym dowiedział się o urodzeniu dziecka przez żonę.

Czytaj więcej…


Jakie dowody można wykorzystać w procesie sądowym?

Odpowiada Adwokat Marzanna Sobaniec

Testy na ojcostwo prawo, test na ojcostwo prawoPrzepisy polskiej procedury cywilnej nie ustanawiają formalnej hierarchii środków dowodowych. Poszczególne środki dowodowe dopuszczalne w toku postępowań o ustalenie ojcostwa lub zaprzeczenie ojcostwa nie konkurują ze sobą, a wzajemnie się wspierają.

Niewątpliwe krąg dowodów, które mogą być wykorzystane w sprawach o ustalenie ojcostwa lub zaprzeczenie ojcostwa, poszerzał się w miarę rozwoju nauk przyrodniczych.

Czytaj więcej…


Prawa ojca w kontekście przepisów dotyczących pochodzenia dziecka

Odpowiada Michał Krygowski –  Dziuban, Krygowski Kancelaria Radców Prawnych

Testy na ojcostwo prawo, test na ojcostwo prawoPolskie prawo, w tym przede wszystkim kodeks rodzinny i opiekuńczy, nie posługuje się pojęciem „prawo ojca”, czy to w rozumieniu jakiegoś konkretnego prawa, czy też jako wiązki uprawnień. Pojęcie to powstało jak się wydaje w wyniku nasilających się, zdaniem wielu komentatorów życia społecznego, przypadków naruszania praw mężczyzny do bycia ojcem. Naruszanie tych praw miałoby polegać zarówno na stanowieniu prawa dyskryminującego ojców jak i na dyskryminującym stosowaniu tego prawa.

Czytaj więcej…


Proces postępowania przy ustaleniu ojcostwa

Odpowiada Marcin Surowiec – Kancelaria Prawna

Testy na ojcostwo prawo, test na ojcostwo prawoUznanie jest dobrowolną czynnością prawną, która może nastąpić tylko osobiście.Możliwe jest uznanie dziecka nienarodzonego (o ile zostało poczęte). Uznanie dziecka wymaga zgody matki, zaś jeśli dziecko jest już pełnoletnie, także zgody dziecka.

Czytaj więcej…


Ustalenie ojcostwa w świetle nowych przepisów Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego

Odpowiada Marcin Surowiec – Kancelaria Prawna

Testy na ojcostwo prawo, test na ojcostwo prawoKwestie ojcostwa w sensie prawnym (które może być różne od ojcostwa w sensie biologicznym) regulują przepisy ustawy kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (dalej krio). Ustawa ta wprowadza pewne domniemania (założenia) co do ojcostwa określonych osób (art. 62 krio).

Czytaj więcej…


Zaprzeczenie ojcostwa w świetle prawa

Odpowiada Marcin Surowiec – Kancelaria Prawna

Testy na ojcostwo prawo, test na ojcostwo prawoKwestia zaprzeczenia ojcostwa jest regulowana przepisami kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Zaprzeczenie ojcostwa polega na wykazaniu, że osoba prawnie uznawana za ojca dziecka – w rzeczywistości nim nie jest. Jak wspomniano wcześniej, w pewnych sytuacjach prawo „wskazuje” osoby (poprzez domniemania), które są uznawane za prawnych rodziców.

Czytaj więcej…


Obowiązek alimentacyjny

Odpowiada Michał Krygowski –  Dziuban, Krygowski Kancelaria Radców Prawnych

Testy na ojcostwo prawo, test na ojcostwo prawoUnormowania dotyczące obowiązku alimentacyjnego rodziców względem dzieci uregulowane są w Dziale III Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Ojciec, tak jak i matka, obowiązany jest do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania (art. 133 § 1 k.r.o.).

Czytaj więcej…


Ustalenie ojcostwa – krok po kroku

Odpowiada Marta Zielińska-Kmuk – Biuro Porad Prawnych

Testy na ojcostwo prawo, test na ojcostwo prawoCo roku coraz więcej trafia do sądu spraw o ustalenie, bądź zaprzeczenie ojcostwa. Jak w praktyce wygląda ustalenie ojcostwa, jakie kroki prawne należy podjąć żeby ustalić ojcostwo? Czy wystarczy tylko oświadczenie matki o tym kto jest ojcem dziecka czy może jest to bardziej skomplikowany proces? Przesłanką ustalenia ojcostwa jest przede wszystkim ustalenie macierzyństwa, zaprzeczenie macierzyństwa jest równoznaczne z zaprzeczeniem ojcostwa.

Czytaj więcej…


Czy wykonanie prywatnego testu na ojcostwo pomaga w procesie sądowym?

Odpowiada Prawnik Rafał Kornat z Kancelarii Prawniczej Kornat

Testy na ojcostwo prawo, test na ojcostwo prawoTak jak w każdym procesie o stwierdzenie lub ustalenie, czy to stanu faktycznego, czy też zdarzenia procesowego, niezbędnym jest przedstawienie dowodów na poparcie wniosku. W tym wypadku w sprawie o ustalenia ojcostwa test DNA, jest jakby obligatoryjnym dowodem w sprawie. Żaden inny środek dowodowy nie daje takiej gwarancji zasadności wniosku jak test DNA w kierunku ustalenia ojcostwa.

Czytaj więcej…


Ustalenie ojcostwa a unieważnienie małżeństwa

Odpowiada Łukasz Ołtuszewski – Kancelaria „TAUCETTI”

Testy na ojcostwo prawo, test na ojcostwo prawoBadania laboratoryjne na ustalenie ojcostwa mają swoje szerokie zastosowanie nie tylko w przypadku procesów przed sądami cywilnymi – najczęściej przy okazji planowanego rozwodu. Okazują się być również przydatne w sprawach o stwierdzenie nieważności małżeństwa, jakie toczą się w sądach duchownych w całej Polsce.

Czytaj więcej…


Czy wykonanie badań DNA pomaga w sądzie?

Odpowiada Adwokat Marcin Mastalerz

Testy na ojcostwo prawo, test na ojcostwo prawoZe względu na specyfikację badań DNA oraz związane z przeprowadzeniem badań koszty osoby stykające się z powyższym problemem zadają pytanie czy wynik powyższego jest przydatny w Sądzie.

Czytaj więcej…


Czy sądy uznają badania DNA, które zostały samodzielnie wykonane przed złożeniem wniosku?

Odpowiada Adwokat Marcin Mastalerz

Testy na ojcostwo prawo, test na ojcostwo prawoNiestety w polskiej procedurze cywilnej dowód z prywatnie przeprowadzonego badania  DNA na ojcostwo nie jest równoprawny z opinią biegłego sądowego, przeprowadzonej na zlecenie Sądu w trakcie postępowania. Nie oznacza to w praktyce jego nieprzydatności.

Czytaj więcej…

Porozmawiaj o teście DNAPorozmawiaj o teście DNA