W jaki sposób można uznać ojcostwo?
 

W jaki sposób można uznać ojcostwo?

Uznanie ojcostwa jest bardzo ważne w przypadku, kiedy rodzice dziecka trwają w nieformalnym związku. Można  dokonać uznania ojcostwa na etapie wydawania aktu urodzenia lub jeszcze podczas trwania ciąży. Dzięki temu można ograniczyć formalności, z którymi należy się zetknąć po narodzinach malucha.

Uznanie ojcostwa – co musisz zrobić, aby stać się pełnoprawnym ojcem swojego dziecka?
Uznanie ojcostwa – kiedy Urząd Stanu Cywilnego odmówi Ci uznania dziecka?
Uznanie ojcostwa – co daje Ci uznanie dziecka?
Uznanie ojcostwa – czym jest ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa?

Uznanie ojcostwa – co musisz zrobić, aby stać się pełnoprawnym ojcem swojego dziecka?

Procedura dotycząca uznania ojcostwa jest stosunkowo prosta. W USC muszą pojawić się zarówno ojciec, jak i matka dziecka. Uznanie ojcostwa obywa się a podstawie składanych przez nich oświadczeń. Mężczyzna musi zadeklarować swoje ojcostwo, co kobieta potwierdza. Wystarczy, że przedstawią do wglądu swoje dowody osobiste, a w przypadku uznania dziecka przed porodem konieczne jest zaświadczenie lekarskie potwierdzające ciążę lub aktualna karta przebiegu ciąży.

Uznanie ojcostwa – kiedy Urząd Stanu Cywilnego odmówi Ci uznania dziecka?

Kierownik USC może odmówić uznania dziecka, kiedy oświadczenie jest składane przez osobę poniżej 16 roku życia lub osobę ubezwłasnowolnioną. Nie można również uznać ojcostwa, kiedy kobieta jest w związku małżeńskim lub narodziny dziecka będą miały miejsce do 300 dni po okresie jego trwania. Wówczas domniemanym ojcem jest zawsze uznawany mąż kobiety, a więc inny mężczyzna nie może uznać swojego ojcostwa.

Uznanie ojcostwa – co daje Ci uznanie dziecka?

Uznanie dziecka umożliwia nadanie mu nazwiska ojca lub dwuczłonowego nazwiska matki i ojca. Dziecko, jeśli narodzi się żywe, ma prawo do dziedziczenia majątku w przypadku śmierci ojca. Uznanie dziecka może pozwolić na uniknięcie wielu kłopotów natury formalnej, które pojawiają się nawet na etapie wnioskowania o świadczenia socjalne.

Uznanie ojcostwa – czym jest ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa?

Wniosek do sądu o ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa może wnieść mężczyzna, który dowiedział się, że uznane przez niego dziecko ma innego ojca biologicznego. Wówczas sąd wydaje ostateczną decyzję na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego.

Porozmawiaj o teście DNAPorozmawiaj o teście DNA