Rozwód z orzeczeniem o winie - czy warto?
 

Rozwód z orzeczeniem o winie – czy warto?

W obecnych czasach można zaobserwować prawdziwą plagę rozwodów. Małżonkowie nie potrafią się porozumieć, szczególnie jeśli dochodzi do tego podział majątku i opieka nad dziećmi. Coraz powszechniejszą praktyką stają się więc rozwody z orzeczeniem o winie. Warto jednak przed podjęciem ostatecznej decyzji zatrzymać się na chwilę i zastanowić, jak właściwie przebiega takie rozstanie oraz z czym ono się wiąże.

Rozwód z orzeczeniem o winie – kto otrzymuje opiekę nad dziećmi?
Co może być argumentem do rozwodu z orzeczeniem o winie?
Jak przygotować się do rozwodu z orzeczeniem o winie?
Czy warto brać rozwód z orzeczeniem o winie?

Rozwód z orzeczeniem o winie — kto otrzymuje opiekę nad dziećmi?

Z reguły rozwód z orzeczeniem o winie nie wpływa na nadanie wyłącznej opieki nad dzieckiem tylko jednemu z rodziców. Tego typu groźby są zazwyczaj podyktowane żalem, złością, a czasem nawet chęcią zemsty na niewiernym partnerze. W trakcie rozprawy sądowej brane jest pod uwagę przede wszystkim dobro dziecka, a ono potrzebuje zarówno matki, jak i ojca. Zdarza się jednak, że władza rodzicielska któregoś ze skłóconych małżonków zostaje odebrana lub ograniczona. Ma to miejsce głównie w przypadku stosowania przemocy w rodzinie.

Co może być argumentem do rozwodu z orzeczeniem o winie?

Decydując się na rozwód z orzeczeniem o winie, trzeba mieć ku temu odpowiedni powód. Najczęściej są to wszelkie uzależnienia, np. alkoholizm, narkomania czy hazard. Nieraz wiąże się z tym przemoc, a wówczas warto zadbać o ograniczenie lub całkowite odebranie możliwości opieki nad dziećmi współmałżonkowi. Podobnie może być w przypadku zaniedbywania potrzeb rodziny. Również zdrada stanowi argument, by wystąpić o uznanie winy za rozpad związku drugą stronę.

Jak przygotować się do rozwodu z orzeczeniem o winie?

Żeby złożony pozew przyniósł oczekiwanie skutki, należy pamiętać o właściwym przygotowaniu do rozwodu. Chodzi tu przede wszystkim o zebranie dowodów na winę małżonka. Co ważne, muszą one zostać pozyskane całkowicie legalnie, czyli nie poprzez np. włamanie się do jego internetowego konta. Dodatkowymi argumentami mogą być także zeznania świadków, informacje z przesłuchania stron postępowania oraz wiadomości, zdjęcia i nagrania. Dopiero na ich podstawie sąd będzie mógł wydać ostateczne rozstrzygnięcie.

Czy warto brać rozwód z orzeczeniem o winie?

Rozwód z orzeczeniem o winie jest znacznie bardziej wymagający niż ten polubowny. Wiąże się z wyższymi kosztami procesowymi, większym stresem oraz koniecznością poruszania osobistych spraw przed innymi. Często też nie kończy się na jednej rozprawie, a nawet może ciągnąć się latami. Najczęściej za rozpad małżeństwa odpowiada nie tylko pozwany małżonek, lecz także druga strona, nawet jeśli w niewielkim stopniu. Dlatego warto zastanowić się, czy orzekanie o winie rzeczywiście ma sens.

Porozmawiaj o teście DNAPorozmawiaj o teście DNA