Jak można uznać ojcostwo przed porodem?
 

Jak można uznać ojcostwo przed porodem?

Uznanie ojcostwa przed porodem dotyczy par żyjących w związkach nieformalnych. W przypadku narodzin dziecka, ojcostwo nie jest z góry przypisane mężczyźnie, który musi potwierdzić swoje pokrewieństwo z dzieckiem. Najgorszą sytuacją są narodziny dziecka innego mężczyzny, kiedy kobieta trwa w związku małżeńskim lub jest mniej niż 300 dni po rozwodzie.

Uznanie ojcostwa przed porodem – czy dziecko może mieć nazwisko taty, gdy para żyje bez ślubu
Uznanie ojcostwa przed porodem – jakie zasady obowiązują?
Czy są sytuacje, w których nie można uznać ojcostwa przed porodem?
Uznanie ojcostwa przed porodem – co zrobić jeżeli mama ma dziecko z innym partnerem a nie ma rozwodu?

Uznanie ojcostwa przed porodem – czy dziecko może mieć nazwisko taty, gdy para żyje bez ślubu

Uznanie ojcostwa przed porodem jest możliwe na każdym etapie  ciąży. Procedura pozwala na to, by dziecko po porodzie otrzymało nazwisko ojca nawet wówczas, gdy para żyje w związku nieformalnym. O nazwisku zgodnie musi zadecydować zarówno matka, jak i ojciec dziecka. Gdy nie ma między nimi porozumienia odnośnie tej kwestii, dziecko otrzyma nazwisko dwuczłonowe.

Uznanie ojcostwa przed porodem – jakie zasady obowiązują?

Uznanie ojcostwa przed porodem wymaga stawienia się w USC zarówno matki, jak i ojca dziecka. Kobieta musi posiadać zaświadczenie lekarskie o ciąży. Mężczyzna składa oświadczenie, iż jest ojcem dziecka, następnie kobieta musi te słowa potwierdzić. Para wspólnie decyduje o tym, czy dziecko będzie nosiło nazwisko ojca czy może będzie ono dwuczłonowe. Kobieta może udać się do USC po mężczyźnie, ma na to równe 3 miesiące od złożenia oświadczenia przez ojca dziecka.

Czy są sytuacje, w których nie można uznać ojcostwa przed porodem?

Nie można uznać ojcostwa przed porodem, jeśli matka i ojciec dziecka nie złożą wspólnego oświadczenia. Dziecka nie może więc uznać sam ojciec. Nie ma możliwości uznania dziecka przez mężczyznę, jeśli kobieta trwa w związku małżeńskim lub rozwiodła się na 300 dni przed porodem. Wówczas zgodnie z prawem za ojca dziecka uznawany jest aktualny lub były małżonek.

Uznanie ojcostwa przed porodem – co zrobić, jeżeli mama ma dziecko z innym partnerem a nie ma rozwodu?

W przypadku kiedy kobieta nie uzyskała rozwodu, ojcem jej dziecka według prawa jest małżonek. Taka sytuacja rodzi wiele nieporozumień, dlatego należy przeprowadzić proces zaprzeczenia ojcostwa – wniosek do sądu cywilnego może wnieść matka, biologiczny ojciec dziecka lub sam małżonek kobiety.

Porozmawiaj o teście DNAPorozmawiaj o teście DNA