Testy
img

Rejestracja dziecka pozamałżeńskiego – jak zgłosić urodzenie dziecka?

rejestracja dziecka pozamałżeńskiego

Gdy maluch przyjdzie na świat, rodzice wybierają mu imię i zgłaszają jego narodziny w Urzędzie Stanu Cywilnego. Co zrobić, gdy dziecko urodzi się w związku nieformalnym? Na czym polega rejestracja dziecka pozamałżeńskiego i kto może zgłosić je w USC? Sprawdź – to proste!

Rejestracja dziecka pozamałżeńskiego – formalności

Zgłosić narodziny dziecka mogą przede wszystkim matka lub ojciec (prawny) albo ich pełnomocnik. Jest to bezpłatna usługa, a zgłoszenia dokonuje się w Urzędzie Stanu Cywilnego lub przez internet. Musi to być USC właściwy dla miejsca narodzin dziecka, a nie jego miejsca zamieszkania czy miejsca zamieszkania rodziców.

Rejestracja dziecka pozamałżeńskiego może nastąpić w ciągu 21 dni od momentu wydania w szpitalu karty urodzenia. Jakie dokumenty przygotować? Wystarczy dokument tożsamości osoby zgłaszającej. W urzędzie zostanie przygotowany specjalny protokół do podpisania – zawierający dane dziecka i rodziców. Urzędnik wyda następnie odpis aktu urodzenia, powiadomienie o nadaniu numeru PESEL i powiadomienie o zameldowaniu.

Uznanie ojcostwa w czasie rejestracji w USC

Żeby ojciec mógł zgłosić narodzenie dziecka, musi być jego ojcem prawnym. W przypadku dziecka narodzonego w nieformalnym związku najczęściej konieczne jest uznanie ojcostwa. To dobrowolne oświadczenie mężczyzny, że jest ojcem. Musi ono zostać potwierdzone przez matkę.

Uznać ojcostwo można jeszcze w ciąży, jednak wiele rodzin decyduje się na uznanie ojcostwa w czasie rejestracji w USC. Wtedy do urzędu zgłaszają się zarówno mężczyzna, jak i matka.

To może Cię zainteresować: Uznanie ojcostwa – na czym polega?

Rejestracja dziecka pozamałżeńskiego: a jeśli dziecko ma innego ojca prawnego?

Gdy matka dziecka ma męża albo gdy od unieważnienia lub ustania jej małżeństwa minęło mniej niż 300 dni – ojcem prawnym dziecka jest w tej sytuacji (były) mąż. To on zostanie wpisany do aktu urodzenia bez względu na to, czy utrzymuje z matką jakikolwiek kontakt. Zastosowanie ma bowiem zasada domniemania ojcostwa. Aby ojciec biologiczny stał się ojcem prawnym, trzeba najpierw zaprzeczyć ojcostwo.

Nie masz pewności co do ojcostwa?

Rejestracja dziecka pozamałżeńskiego (i nie tylko) następuje w czasie 21 dni. W ciągu tych trzech tygodni można spokojnie przeprowadzić test na ojcostwo. Co ważne, jego realizacja jest możliwa nawet w ciąży! Wynik takiego badania to niepodważalna pewność, która ułatwia wiele rodzinnych spraw.

Zobacz też: Test na ojcostwo od 8 tygodnia ciąży [INFOGRAFIKA]


Zdjęcie: Aymanjed/pixabay.com

Ten artykuł jest chroniony prawami autorskimi. Niedopuszczalne jest zwielokrotnianie, modyfikowanie, publiczne odtwarzanie i / lub udostępnianie Serwisu, jego części, materiałów w nim zamieszczonych i / lub ich części, za wyjątkiem przypadków wskazanych w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa.

Brak komentarzy, bądź pierwszy!

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Porozmawiaj o teście DNAPorozmawiaj o teście DNA
Przeczytaj poprzedni wpis:
uznanie ojcostwa
Uznanie ojcostwa – na czym polega?

Uznanie ojcostwa to dobrowolne oświadczenie mężczyzny, że jest ojcem danego dziecka. Aby było skuteczne, musi ono zostać potwierdzone przez matkę...

Zamknij