Czy warto składać pozew o rozwód z orzeczeniem o winie?
 

Czy warto składać pozew o rozwód z orzeczeniem o winie?

Rozwód z orzeczeniem o winie to możliwość, z której może skorzystać jeden z małżonków mających żal za rozpad małżeństwa. Ten rodzaj rozwodu niesie nie tylko satysfakcję, ale również wiele korzyści związanych np. z opieką nad dzieckiem czy z możliwymi do uzyskania alimentami. Warto podkreślić, że małżonkowie nie zawsze zgadzają się na ten rodzaj zakończenia małżeństwa. 

Rozwód z orzeczeniem o winie – jakie dowody trzeba przedstawić?
Rozwód z orzeczeniem o winie – ile trwa?
Rozwód z orzeczeniem o winie – czy przegrana strona traci majątek?
Jakie są koszty rozwodu z orzeczeniem o winie?

Rozwód z orzeczeniem o winie – jakie dowody trzeba przedstawić ?

W celu uzyskania rozwodu z orzeczeniem o winie niezbędne jest przedstawienie dowodów, które wskażą winnego rozpadu małżeństwa. Najczęściej są to zeznania świadków, ale również można wykorzystać wyciągi z konta, zdjęcia czy nagrania. Sąd zawsze w sposób indywidualny rozpatruje wszystkie dowody, a w trakcie rozprawy mogą zostać powołani dodatkowi świadkowie.

Rozwód z orzeczeniem o winie – ile trwa?

Jednoznaczne określenie, jak szybko uda się uzyskać rozwód z orzeczeniem o winie jest bardzo trudne. Nie ma możliwości, by sąd wydał wyrok na pierwszej rozprawie. Z reguły koniecznych jest co najmniej kilka rozpraw, a więc czas postępowania wynosi co najmniej kilka miesięcy. Jeśli jeden z małżonków nie stawia się na rozprawy lub przedstawia własne, przeciwstawne dowody to takie sprawy wymagają dłuższego postępowania.

Rozwód z orzeczeniem o winie – czy przegrana strona traci majątek ?

Rozwód z orzeczeniem o winie nie ma wpływu na podział majątku – jeśli jest on wspólnie zgromadzony przez małżonków to jego podział powinien być równy. Może jednak dojść do sytuacji, w której rozwód z orzeczeniem o winie jest spowodowany np. trwonieniem majątku czy hazardem jednego z małżonków. Wówczas możliwe jest, że sąd podzieli majątek nierówno, tak aby winny rozpadowi małżeństwa nie mógł dalej tracić majątku, na który zapracował również drugi z małżonków.

Jakie są koszty rozwodu z orzeczeniem o winie?

Koszt sądowy związany z wnoszeniem pozwu o rozwód to 600 złotych. Przy rozwodzie z orzeczeniem o winie kosztami powinna być obciążona strona winna rozpadowi małżeństwa. Dodatkowo należy doliczyć koszty związane z opłaceniem adwokata, który przy tego typu sprawach okazuje się niezbędny.

Porozmawiaj o teście DNAPorozmawiaj o teście DNA