img

3 oznaki zdrady żony, o których powinieneś pamiętać

oznaki zdrady żony

Pode­jrze­wasz zdradę? Nie wiesz, czy wychowu­jesz swo­je dziecko? Sprawdź, czy Two­ja intu­ic­ja Cię nie zawodzi! Poz­naj 3 ozna­ki zdrady żony, o których warto wiedzieć. Aby zyskać pewność, możesz wykon­ać test na ojcost­wo oraz test zdrady.

1. Ciągle telefon i telefon…

Two­ja part­ner­ka wciąż pisze smsy, wychodzi poroz­maw­iać przez tele­fon, zabiera ze sobą komórkę do łazien­ki? A może bez prz­er­wy spędza czas pogrążona w internecie z lap­topem na kolanach? Bądź czu­jny – być może rozpoczęła flirt i prowadzi go właśnie przez inter­net czy tele­fon! Szczegól­nie zaniepokoić powin­ny Cię nowe hasła do kom­put­era, lap­topa, tele­fonu czy table­tu…

2. Dystans lub wręcz przeciwnie – oznaki zdrady żony

Kobi­ety są bard­zo różne i każ­da reagu­je inaczej. Niek­tóre odczuwa­ją bard­zo duże poczu­cie winy, dlat­ego chcą part­nerowi wyna­grodz­ić zdradę, inne – dys­tan­su­ją się i unika­ją kon­tak­tu.

Być może Two­ja żona jest ter­az dla Ciebie bardziej czuła, intere­su­je się Twoim hob­by, gotu­je i piecze, przy­go­towu­je coraz to nowe niespodzian­ki.

Jeśli wcześniej tego nie robiła, to może być powód do niepoko­ju. A może widzisz inną zmi­anę w jej zachowa­niu – wcześniej kochana i pomoc­na, ter­az stała się oschła i oziębła, nie chce spędzać z Tobą cza­su?

Zobacz też: Zdradę pomógł mi wykryć… dziecię­cy smoczek

3. Wyjątkowo piękny i atrakcyjny wygląd

Wcześniej stara bieliz­na i wynos­zone ubra­nia, ter­az – koronkowy stanik i dopa­sowana sukien­ka? Być może to zmi­ana dla Ciebie, a może… dla niego? Ułożone włosy, staran­ny mak­i­jaż, uśmiech nieschodzą­cy z ust – to być może inne ozna­ki zdrady żony, która stara się wyglą­dać sek­sown­ie dla nowego part­nera.

Oznaki zdrady żony nie dają Ci spać i podejrzewasz zdradę? Sprawdź

Oczy­wiś­cie najważniejsza jest szcz­era roz­mowa. Two­je pode­jrzenia wcale nie muszą być słuszne. Jeśli jed­nak chcesz upewnić się co do wier­noś­ci w inny sposób, masz taką możli­wość. O co chodzi? Możesz zle­cić test zdrady, który pole­ga na sprawdze­niu, czy na przed­mio­tach codzi­en­nego użytku (bieliz­na, poś­ciel) zna­j­du­je się nasie­nie.

Jeśli jest obec­ne, spec­jal­ista porów­na je z Twoim DNA. Jeśli obaw­iasz się, że to nie Ty jesteś ojcem dziec­ka, które wspól­nie wychowu­je­cie, możesz także zde­cy­dować się na test na ojcost­wo.

To też może Cię zain­tere­sować: Jak się robi badanie na ojcost­wo?

Czat
3 ozna­ki zdrady żony, o których powinieneś pamię­tać
4.9 (98.82%) 17 Czy artykuł okazał się pomocny?s
Przeczy­taj więcej:

Brak komentarzy, bądź pierwszy!

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Przeczytaj poprzedni wpis:
badanie ojcostwa
Badanie ojcostwa – z jakich próbek można je wykonać?

Badanie ojcostwa wykonuje się na podstawie różnych próbek z materiałem genetycznym. Ich rodzaj zależy od tego, kiedy i w jakim...

Zamknij