img

testy na ojcostwo w ciąży

ustalenie ojcostwa w ciąży

Artykuł spon­sorowany – aktu­al­iza­c­ja: 11 lip­ca 2018 r.  Testy na ojcost­wo moż­na przeprowadz­ić bard­zo wcześnie, bo już od 8. tygod­nia ciąży. Wynik bada­nia DNA jed­noz­nacznie wskaże, czy badany mężczyz­na jest bio­log­icznym ojcem dziec­ka – badanie w ciąży jest tak samo wiary­godne, jak wykony­wane po nar­o­dz­i­nach. Jak krok po kroku ustal­ić…

Czytaj więcej
X
Zadaj pytanie
Porozmawiaj o badaniu