img

negatywny wynik testu na ojcostwo

Wynik testu ojcostwa - jak wygląda i o czym informuje?

Aktu­al­iza­c­ja: 20 sierp­nia 2016 r.  Za pomocą tes­tu na ojcost­wo moż­na uzyskać wynik potwierdza­ją­cy lub wyk­lucza­ją­cy pokrewieńst­wo badanego mężczyzny z badanym dzieck­iem. I jest to infor­ma­c­ja zawsze pew­na i jed­noz­nacz­na. O to jak wyglą­da wynik tes­tu na ojcost­wo zapy­tal­iśmy Kra­jowe Cen­trum Badań Gene­ty­cznych Cen­trumD­NA.  REKLAMA Po zakończe­niu anal­izy pac­jent otrzy­mu­je…

Czytaj więcej
X
Zadaj pytanie
Porozmawiaj o badaniu