img

ile kosztuje test na ojcostwo

ile kosztuje test na ojcostwo

Ile kosz­tu­je test na ojcost­wo? Ceny są różne i zależą m.in. od rodza­ju bada­nia, licz­by badanych osób oraz wybranego lab­o­ra­to­ri­um. Pry­wat­ny test na ojcost­wo kosz­tu­je zwyk­le 500‑2000 zło­tych, sądowy – 1500–1700 zło­tych lub więcej, nato­mi­ast test na ojcost­wo w ciąży to koszt między 2000 a 7000 zło­tych. Nieza­leżnie od tego,…

Czytaj więcej
ile kosztuje test na ojcostwo

Koszt tes­tu na ojcost­wo jest różny w zależnoś­ci od jego rodza­ju (pry­wat­ny, sądowy, w ciąży), licz­by osób badanych, rodza­ju pobranych próbek, cza­su oczeki­wa­nia na wynik i innych czyn­ników. Test na ojcost­wo może kosz­tować od 600 do 2500 zło­tych lub do 6000 zło­tych, gdy wykonu­je się go w ciąży. Bez wzglę­du…

Czytaj więcej
Tanie testy na ojcostwo

Różnice w cenach testów  na ojcost­wo ofer­owanych przez pol­skie lab­o­ra­to­ria gene­ty­czne się­ga­ją nawet 1500 zł. Zas­tanaw­iasz się z czego to wyni­ka? Pole­camy artykuł: “Tanie testy na ojcost­wo. Sprawdź ile kosz­tu­ją testy DNA i na co uważać” Tanie testy na ojcost­wo Wynoszą­ca nawet 1500 zł różni­ca w cenie testów na ojcost­wo…

Czytaj więcej
Testy ojcostwa cena

Aktu­al­iza­c­ja: 5.03.2018 r. Czy wiesz, że testy ojcost­wa moż­na wykon­ać już za 500 zł? W Internecie są takie ofer­ty, a na forach inter­ne­towych mężczyźni dzielą się swoi­mi opini­a­mi na ich tem­at. Są też bada­nia, których koszt wynosi nawet 2 500 zł. Od czego to zależy? Testy na ojcost­wo za 500…

Czytaj więcej
X
Zadaj pytanie
Porozmawiaj o badaniu