img

ile kosztuje badanie na ojcostwo

Ile kosztuje badanie na ojcostwo?

To, ile kosz­tu­je badanie na ojcost­wo, jest zależne przede wszys­tkim od rodza­ju tes­tu – może być sądowy, pry­wat­ny lub w ciąży. Wpływ mają też m.in. licz­ba badanych osób, rodzaj próbek czy czas oczeki­wa­nia na wynik. Cena tes­tu na ojcost­wo po nar­o­dz­i­nach wynosi ok. 600‑2500 zło­tych, a w ciąży – ok.…

Czytaj więcej
Testy ojcostwa cena

Aktu­al­iza­c­ja: 5.03.2018 r. Czy wiesz, że testy ojcost­wa moż­na wykon­ać już za 500 zł? W Internecie są takie ofer­ty, a na forach inter­ne­towych mężczyźni dzielą się swoi­mi opini­a­mi na ich tem­at. Są też bada­nia, których koszt wynosi nawet 2 500 zł. Od czego to zależy? Testy na ojcost­wo za 500…

Czytaj więcej
X
Zadaj pytanie
Porozmawiaj o badaniu