img

ile kosztuje badanie dna

Ile kosztuje badanie na ojcostwo?

To, ile kosz­tu­je badanie na ojcost­wo, jest zależne przede wszys­tkim od rodza­ju tes­tu – może być sądowy, pry­wat­ny lub w ciąży. Wpływ mają też m.in. licz­ba badanych osób, rodzaj próbek czy czas oczeki­wa­nia na wynik. Cena tes­tu na ojcost­wo po nar­o­dz­i­nach wynosi ok. 600‑2500 zło­tych, a w ciąży – ok.…

Czytaj więcej
X
Zadaj pytanie
Porozmawiaj o badaniu