img

4 wskazówki, jak przetrwać Święta w rodzinie patchworkowej

Święta w rodzinie patchworkowej

Two­ją rodz­inę moż­na zal­iczyć do tzw. rodzin patch­workowych? Na pewno ciężko Wam ustal­ić, w jaki sposób spędzi­cie Świę­ta… Najczęś­ciej trud­no wyobraz­ić sobie wszys­t­kich (np. byłą part­nerkę i jej nowego męża czy byłych i obec­nych teś­ciów) przy wspól­nym stole. Poz­naj 4 wskazów­ki, jak przetr­wać Świę­ta w rodzinie patch­workowej.

1. Pamiętaj o zaplanowaniu Świąt

Najlepiej min­i­mum kil­ka tygod­ni wcześniej. Dlaczego to takie ważne? Dzię­ki zaplanowa­niu cza­su i poin­for­mowa­niu wszys­t­kich unikniesz nieprzy­jem­nej atmos­fery zaraz przed Świę­ta­mi, a także pytań „To widz­imy się za tydzień na wig­ilii, praw­da?”. Łatwiej będzie wszys­tkim oswoić się z myślą, że – przykład­owo – nie zjesz kolacji wig­ili­jnej u rodz­iców, tylko u teś­ciów.

Zaplanowanie tego, gdzie spędzi­cie wig­ilię i dwa dni Świąt jest ważne także dla dzieci. Jeśli będą znały dokład­ny plan i będą miały świado­mość, co je czeka, będą po pros­tu czuły się bez­pieczniej.

Zobacz też: Kryzys w małżeńst­wie niejed­no ma imię!

2. Nie zmuszaj dzieci do podejmowania decyzji

Wielu rodz­iców – robiąc tym samym duży błąd – prosi dzieci, by zade­cy­dowały, gdzie chcą spędz­ić Świę­ta. Wybór między mamą a tatą czy między jed­ny­mi a drugi­mi dzi­ad­ka­mi jest jed­nak dla nich zbyt trud­ny. Dziecko chce być prze­cież całkowicie lojalne wobec każdej oso­by, która jest mu bliska.

Wybranie jed­nej z nich może zostać potrak­towane jako zdra­da, co będzie zbyt dużym obciąże­niem emocjon­al­nym. Świę­ta w rodzinie patch­workowej i tak są dla każdego dziec­ka trudne, więc jako rodz­ic nie dokładaj dodatkowego stre­su.

3. Unikaj rywalizacji na każdym polu

Na pewno chcesz, by to właśnie z Tobą dzieci czuły się najlepiej i by to z Tobą chci­ały spędzać więcej cza­su. Nie dyskredy­tuj jed­nak ich mamy, jej nowego part­nera, prezen­tów czy jedzenia, z jaki­mi dzieci miały kon­takt w ich domu.

Nie kry­tykuj tego, jak była part­ner­ka spędza Świę­ta, a ciesz się, że dzieci są szczęśli­we. Pamię­taj też, że dziecko potrafi wyczuć wszys­tko, w tym nieprzy­jemne relac­je między rodzi­ca­mi. Być może zacznie się obwini­ać, że się nie dogadu­je­cie?

To może Cię zain­tere­sować: Sfałs­zowanie wyniku bada­nia na ojcost­wo – czy jest możli­we?

4. Postaraj się ustalić plan Świąt sprawiedliwie

Nikt nie powinien czuć się pominię­ty, więc najlepiej dobrze rozdzielić świąteczne dni. Jak? Może to być podzi­ał na każdy dzień Świąt w innym miejs­cu, w tym roku tu, w przyszłym tam, Boże Nar­o­dze­nie w jed­nym miejs­cu, a Wielka­noc w innym… Pamię­taj jed­nak, że wybrane rozwiązanie musi odpowiadać wszys­tkim. Nie będzie łat­wo, ale jeśli już się uda – przedświąteczny stres będzie dużo mniejszy!

4 wskazów­ki, jak przetr­wać Świę­ta w rodzinie patch­workowej
Przeczy­taj więcej:

Brak komentarzy, bądź pierwszy!

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Przeczytaj poprzedni wpis:
prezent dla żony
Prezent dla żony – 5 najgorszych propozycji

Zbliżają się Święta – dla wielu mężczyzn (i nie tylko…) czas desperackiego poszukiwania trafionych prezentów. Jak wiadomo, to naprawdę trudne...

Zamknij