img

Prezent dla żony – 5 najgorszych propozycji

prezent dla żony

Zbliża­ją się Świę­ta – dla wielu mężczyzn (i nie tylko…) czas des­per­ack­iego poszuki­wa­nia trafionych prezen­tów. Jak wiado­mo, to naprawdę trudne zadanie. Jaki prezent dla żony wybrać? Tego nie wiemy, ale pod­powiadamy, czego na pewno jej nie dawać!

1. Pieniądze

To dobry prezent na ślub czy dla dziec­ka, które zbiera na dro­gi row­er, ale nie dla part­ner­ki! Kop­er­ta pod choinką oznacza, że nie pomyślałeś o odpowied­nim prezen­cie nawet przez chwilę… Świę­ta to czas, kiedy każdy powinien dostać to, o czym marzy, a czego na co dzień po pros­tu sobie nie sprawi. Pieniądze najpewniej i tak nie zostaną wydane na spełnie­nie marzenia, a na kole­jne zakupy spoży­w­cze do Waszego domu…

2. Pluszak

Ciekawe, jak wielu mężczyzn wciąż wpa­da w pułap­kę słod­kich miśków! Plus­zowe zabaw­ki są dobre dla dziec­ka, nie dla dorosłej kobi­ety. Może i przez chwilę wywoła­ją uśmiech (ale na pewno nie każdej kobi­ety…), jed­nak potem staną się zbęd­nym w domu przed­miotem, z którym nie ma po pros­tu co zro­bić. Skończą na dnie szafy, a w najlep­szym wypad­ku – w domu zna­jomego dziec­ka.

3. Zbieracz kurzu

Fig­ur­ki, skar­bon­ki, świeczni­ki, ozdo­by… To raczej nie ucieszy niko­go. No chy­ba, że będzie dobrane ide­al­nie do gus­tu czy wys­tro­ju mieszka­nia. Zwyk­le jed­nak takie zbier­acze kurzu są brzy­d­kie i nieużyteczne, więc najlepiej po pros­tu zrezyg­nować z nich raz na zawsze.

Zobacz też: Związek na odległość – 5 najlep­szych rad

4. Coś BARDZO praktycznego

Zestaw sztućców, gar­nek, miotła, suszar­ka, maszyn­ka do mie­le­nia mięsa… Bez wyraźnej proś­by żony czy part­ner­ki (być może marzy o drogim sprzę­cie AGD, jed­nak sama sobie go nie kupi?) tego typu prezen­ty nie są dobrym pomysłem. Zwyk­le kobi­ety chcą dostać po pros­tu coś ład­nego!

5. Coś do upiększania

Chy­ba nie chcesz, żeby żonie czy part­nerce zro­biło się przykro? Krem prze­ci­wz­marszczkowy, bal­sam anty­cel­luli­towy czy bieliz­na wyszczu­pla­ją­ca to może i przy­datne przed­mio­ty, ale na pewno nie jako prezent dla ukochanej kobi­ety.

Ciekawy artykuł: Kryzys w małżeńst­wie niejed­no ma imię!

Prezent dla żony – Ty znasz ją najlepiej

Pamię­taj, że każ­da kobi­eta jest inna. Być może wszys­tkie anty-propozy­c­je będą dla niej więc ide­alne? To Ty powinieneś znać ją najlepiej! W tym przy­pad­ku ważne są też stara­nia – jeśli kobi­eta zauważy, że naprawdę włożyłeś w poszuki­wa­nia serce, na pewno spodo­ba się jej nawet pozornie naj­gorszy prezent. Być może nie będzie go uży­wać i rzeczy­wiś­cie schowa na dnie szafy, ale z rozczu­le­niem!

Prezent dla żony – 5 naj­gorszych propozy­cji
Przeczy­taj więcej:

Brak komentarzy, bądź pierwszy!

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Przeczytaj poprzedni wpis:
test ojcostwa
Test ojcostwa — 5 najważniejszych zalet

Zastanawiasz się, czy warto wykonać test ojcostwa? Pamiętaj, że to najpewniejszy sposób, by sprawdzić, czy badany mężczyzna to biologiczny ojciec...

Zamknij