img

Jak uratować małżeństwo? 4 wskazówki

jak uratować małżeństwo

Macie kryzys w związku i nie potra­fi­cie sobie z nim poradz­ić? Zde­cy­dowal­iś­cie, że będziecie wal­czyć zami­ast się roz­wodz­ić? Będziesz potrze­bował dużo siły i samoza­parcia. Poz­naj 4 wskazów­ki, jak ura­tować małżeńst­wo i jak spraw­ić, by między Wami znowu było tak jak kiedyś!

1. Czy nadal ją kochasz? Najpierw odpowiedz na to pytanie

Jeśli nadal czu­jesz do swo­jej part­ner­ki głębok­ie uczu­cie – wciąż warto wal­czyć o Wasz związek. To oczy­wiste, że czas euforii i zau­roczenia minął, ale chodzi o miłość (związaną z sym­pa­tią, sza­cunkiem, zau­faniem etc.). Cho­ci­aż sama miłość nie wystar­czy, jest pod­stawą do budowa­nia głębok­iej relacji. Jeśli jed­nak czu­jesz, że to przyzwycza­je­nie i że żona tylko Cię iry­tu­je i nawet jej nie lubisz – zas­tanów się, czy taki związek warto ratować…

2. Jak uratować małżeństwo? Róbcie coś razem i dużo rozmawiajcie

Na początku związku pewnie nie mogliś­cie się od siebie odkleić, roz­maw­ial­iś­cie w każdej wol­nej chwili, spędza­l­iś­cie czas w sza­lony sposób… Po lat­ach ten ogień trochę przy­gasł, jed­nak postara­j­cie się znów spędzać ze sobą jak najwięcej cza­su. Może zna­jdziecie nową akty­wność, która Wam obo­jgu sprawi radość? Wspólne doświad­czenia i wspom­nienia naprawdę łączą!

Ciekawy artykuł: Jak dbać o związek, mając dzieci?

3. Popracujcie nad rozwiązaniem problemu, który doskwiera Wam najbardziej

Spędza­cie ze sobą mało cza­su, ponieważ wolisz towarzyst­wo kolegów? Zmniejsz częs­totli­wość spotkań z kumpla­mi i zaproś żonę na rand­kę. A może Wasze prob­le­my zaczęły się np. od poronienia albo niepłod­noś­ci? Wal­cz­cie razem o upragnione dziecko, a nie prze­ci­wko sobie! Jeśli z kolei to niepewność co do ojcost­wa niszczy Wasz związek – wystar­czy test na ojcost­wo, by rozwiązać ten prob­lem.

4. Skorzystajcie z terapii dla par

Pomoc spec­jal­isty wielu parom ułatwia prze­jś­cie kryzy­su. Nie wsty­dź się roz­maw­iać o prob­lemach i emoc­jach – psy­cholog, psy­choter­apeu­ta czy medi­a­tor nie oce­nia i nie kry­tyku­je. Co ważne, na ter­apię warto udać się wcześniej niż tuż przed planowanym roz­wo­dem. Cza­sa­mi wystar­czy kil­ka spotkań, by zauważyć poprawę w relac­jach.

To może Cię zain­tere­sować: 3 ozna­ki zdrady żony, o których powinieneś pamię­tać

Jak ura­tować małżeńst­wo? 4 wskazów­ki
4.8 (96%) 5 Czy artykuł okazał się pomocny?s
Przeczy­taj więcej:

Brak komentarzy, bądź pierwszy!

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Przeczytaj poprzedni wpis:
celiakia
Celiakia — to ona może odpowiadać za Twoje kłopoty z erekcją

Masz problemy z erekcją? Na pewno chcesz znów cieszyć się pełną sprawnością seksualną i szukasz przyczyny tego stanu rzeczy… Tymczasem...

Zamknij