img

Jak ustalić ojcostwo w ciąży?

Jak ustalić ojcostwo w ciąży

Jak ustalić ojcostwo w ciąży?

Ojcost­wo w ciąży moż­na ustal­ić już od 8 tygod­nia, ze wzglę­du na obec­ność DNA dziec­ka w krwi mat­ki. Aby to zro­bić, konieczne jest pobranie krwi od mat­ki, wyi­zolowanie DNA dziec­ka, a następ­nie porów­nanie z próbka­mi kobi­ety i mężczyzny (wymazem z policz­ka). Po 15. tygod­niu prób­ki porów­nać moż­na również z płynem owod­niowym, który pobiera się pod­czas badań w ciąży.

Test na ojcost­wo w ciąży jest tak samo pewny jak po nar­o­dz­i­nach dziec­ka, ponieważ DNA nie zmienia się i jest unikalne. DNA dziedz­ic­zone jest po rodz­i­cach – w połowie od mat­ki i w połowie od ojca, dlat­ego porów­nanie pro­fili gene­ty­cznych pozwala jed­noz­nacznie wyk­luczyć lub potwierdz­ić ojcost­wo.

REKLAMA


Zobacz pozostałe pytania i odpowiedzi:


Zdję­cie: Pixabay.com

Aktu­al­iza­c­ja 25 kwiet­nia 2018 r.

Jak ustal­ić ojcost­wo w ciąży?
5 (100%) 1 Czy artykuł okazał się pomocny?[s]

Brak komentarzy, bądź pierwszy!

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

X
Zadaj pytanie
Porozmawiaj o badaniu
Przeczytaj poprzedni wpis:
ile kosztuje test na ojcostwo
Ile kosztuje test na ojcostwo?

Ile kosztuje test na ojcostwo? Ceny są różne i zależą m.in. od rodzaju badania, liczby badanych osób oraz wybranego laboratorium....

Zamknij